Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finland stärker sin klimatdiplomati inför toppmöten

Utrikesministeriet
12.2.2021 15.34 | Publicerad på svenska 19.2.2021 kl. 13.58
Nyhet

År 2021 är ett superår i arbetet mot klimatförändringar och för biodiversitet. Finlands egna ambitiösa klimatmål ger oss internationell trovärdighet och nu finns många möjligheter att påverka. Här berättar utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari om utsikterna under den närmaste framtiden.

Pump som drivs med solenergi i ett vattenprojekt i Kenya. Foto: Liisa Takala

År 2021 ökar vikten av internationell klimatdiplomati. USA pressar åter på i täten. EU, Kina, Japan, Sydkorea, Sydafrika och många andra har gjort betydande åtaganden om koldioxidneutralitet. COP26-konferensen om FN:s klimatkonvention sammanträder i november i Glasgow och därefter kommer biodiversitetsmötet COP15 i Kina.

Utrikesministeriet har utarbetat ett program för klimatfrågor i utrikespolitiken som utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari presenterade för medierna i början av februari. Programmet omfattar bland annat säkerhetspolitiken, handelspolitiken, utvecklingspolitiken, Finlandsbilden samt det nordiska och arktiska samarbetet.

Stor efterfrågan på expertis om ren energi och cirkulär ekonomi

Finland har själv en lång historia när det gäller klimatfrågor. Till skillnad från många andra industriländer var Finland koldioxidneutralt ännu på 1950-talet. Nu strävar vi efter att återfå koldioxidneutraliteten, kanske rentav som den första välfärdsstaten i världen.

Enligt utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari driver Finland en stark klimatdiplomati som en del av Europeiska unionen (Team Europe: Building Back Better and Greener), i sina bilaterala förbindelser och naturligtvis i FN. Finland har utnyttjat sin ledande ställning i världsforumet för cirkulär ekonomi och i finansministrarnas klimatkoalition.

”Finland har mycket att erbjuda när det gäller hållbara lösningar för den tillverkande industrin, bioekonomi och energisektorn. Rent konkret kan vi erbjuda olika tekniska lösningar, till exempel robotteknik och sensorer”, sade minister Skinnari.

När det gäller anpassningen till klimatförändringar hör Finland till världstoppen till exempel inom meteorologi. Med Finlands finansiering och Meteorologiska institutets sakkunskap har vi understött utvecklingen av hydrometeorologiska institutioner i mer än 50 utvecklingsländer. Samarbetet har omfattat väderobservations- och mätteknik, beredskap inför extrema väderfenomen och hjälp till offren om en katastrof inträffar.

USA och EU i täten för utvecklingen

Utrikesminister Pekka Haavisto framhåller att de som är aktiva inom klimatutrikespolitiken kan sporra de andra till framsteg.

”Vid sitt möte med USA för några veckor sedan lyssnade EU:s utrikesministrar med entusiasm på det tal som Förenta staternas nya sändebud för klimatfrågor och tidigare utrikesminister John Kerry höll om att påskynda klimatdiplomatin. Det öppnar nya möjligheter för oss också i den arktiska regionen. Finland är en av de mest ambitiösa länderna i EU:s klimatdiplomati. EU:s höga representant för utrikes frågor Josep Borrell lyfter kraftigt fram frågan och EU:s utrikesministrar diskuterar detta hela tiden.”

”Vi ser tydligt hur klimatet direkt påverkar säkerheten överallt, till exempel i Mellanöstern, Afrika och Jemen. Själv såg jag det i Darfur i Sudan, och de förändringar vi bevittnat är bara början. Nu när vi börjar genomföra Parisavtalet ökar klimatdiplomatins betydelse. Sambandet mellan klimatförändringar och biologiska mångfald är viktigt.”

Enligt minister Skinnari är det ekonomiskt förnuftigt att satsa på anpassning till klimatförändringar, men verksamheten behöver mer finansiering, i synnerhet privat finansiering. Enligt FN:s grova uppskattning kräver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling ytterligare 2 500 miljarder dollar, men världens sammanlagda officiella utvecklingsbistånd är nu endast 150 miljarder euro per år. Finland har höjt sin egen klimatfinansiering, vilket i sin tur uppmuntrar till mer privat finansiering.

Ytterligare information: Jan Wahlberg, utrikesministeriets klimatambassadör, [email protected], tfn 0295 350 045

 

Tillbaka till toppen