Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland stöder Libanon efter explosionen i Beirut

Utrikesministeriet 6.8.2020 19.00 | Publicerad på svenska 7.8.2020 kl. 11.40
Nyhet

I ett beslut av den 6 augusti 2020 fastställs att Finland stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) insats i Libanon. Insatsen gäller bland annat vatten, hälsa och livsmedelstrygghet, och genom den skickas till exempel materielhjälp till sjukhus i Beirut.

I början av coronaepidemin tidigare i år stödde Finland också Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) insats i Libanon genom Finlands Röda Kors.

”Huvudstaden Beirut och hela landet har drabbats av enorm mänsklig nöd och materiell förstörelse. Finland tillsammans med andra EU-länder stöder Libanon i denna situation. Finland har nära band med Libanon tack vare vårt långvariga deltagande i krishantering och EU:s södra grannskap”, betonar utrikesminister Pekka Haavisto.

”Explosionen var en omskakande händelse. Genom utrikesministeriets humanitära bistånd deltar vi i ett omfattande internationellt arbete för att stödja Libanon. Det humanitära biståndet löser inte de många problemen i Libanon, men det räddar människoliv och skapar förutsättningar för ett fortsatt, normalt liv”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Till följd av explosionen har uppskattningsvis 300 000 Beirutbor mist sitt hem och staden och dess infrastruktur lidit stora skador. Explosionen i Beirut är inte den enda svårigheten som drabbat Libanon, utan landet har redan länge lidit av en politisk och ekonomisk kris som bara har förvärrats av coronapandemin. Också kriser och konflikter i Libanons grannländer och i synnerhet de humanitära följderna av kriget i Syrien berör direkt Libanon. Det beräknas finnas cirka 1,5 miljoner syriska flyktingar i landet. Finland har årligen stött Libanons bärkraft genom FN och andra internationella organisationer.

Dessutom har Finland stött Libanon långsiktigt genom krishantering. Finland deltar i FN:s UNIFIL-insats med cirka 200 soldater och erbjuder stöd även via experter inom civil krishantering. Också UNIFIL bidrar med stöd till Libanon när det gäller återuppbyggnad efter explosionen.

På grund av explosionsolyckan sänder Finland expert- och materielhjälp till Beirut via inrikesministeriet och Europeiska unionens civilskyddsmekanism. För att kunna hantera situationen har Libanon begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem. Finland sänder ett så kallat TAST-team (Finn Rescue – Technical Assistance and Support Team) till Beirut. Teamet har utbildats för internationell räddningsverksamhet och till dess uppgifter hör bland annat att stödja det team som samordnar det internationella biståndet. Den materielhjälp som Finland sänder till Libanon omfattar medicinsk utrustning och hygienartiklar. De libanesiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från EU-länderna på grund av de omfattande skadorna till följd av explosionen.

Tillbaka till toppen