Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finland stoppar flyg till och från Storbritannien

Utrikesministeriet
22.12.2020 14.57
Nyhet

-Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att avbryta passagerartrafiken mellan Storbritannien och Finland i två veckor 21.12.2020–4.1.2021.

Beslutet gör det svårt eller omöjligt för många resenärer i Storbritannien att återvända till Finland.

Finlands ambassad i London och utrikesministeriet bevakar situationen. Resenärer måste nu igen anpassa sig till situationen och tolerera en viss grad av ovisshet. På grund av pandemin kan situationen förändras plötsligt och oväntat i vilket land eller vilken region som helst. Av denna orsak har utrikesministeriet sedan våren avrått från utlandsresor som inte är absolut nödvändiga, i enlighet med statsrådets anvisningar.

Traficoms flygförbud har införts för att hindra att den nya virusstammen sprids till Finland, och förbudet gäller även evakueringsflyg. På våren när flygtrafiken plötsligt avstannade på grund av den nya pandemin ordnades statssubventionerade flygningar till hemlandet på beslut av statsrådet.

I detta läge, då pandemin och reserestriktionerna är kända sedan länge, planeras inga flygningar. 

Resenärer ska i första hand själva ta reda på alternativa sätt att ta sig hem, men för närvarande kan det vara svårt hitta. Många blir tvungna att stanna kvar på resmålet tills passagerartrafiken återupptas. Om Traficom, på rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd, ändrar sitt beslut och det åter blir möjligt att resa från Storbritannien till Finland, ska resenärer i första hand resa med kommersiella förbindelser.

Så länge som pandemin pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands. Finlands ambassad i London uppdaterar aktuell information om läget på sin webbplats och i sociala medier. Vi rekommenderar att alla som reser gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som anlänt till Finland från Storbritannien efter den 7 december söker sig till ett coronatest, fastän de inte skulle ha symptom. Genom testningen vill myndigheterna försäkra sig om att den nya virusstammen inte sprids i Finland genom symptomfria personer som bär viruset. Rekommendationen gäller också dem som redan tagit ett eller två coronatest efter återkomsten till Finland.

Angående kostnader för resor som ställs in eller skjuts fram ska du kontakta researrangören, flygbolaget eller ditt försäkringsbolag.
 

Tillbaka till toppen