Hoppa till innehåll

Finland tog hem två barn och en mor från Syrien

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.7.2021 16.41 | Publicerad på svenska 16.7.2021 kl. 16.50
Pressmeddelande

På fredag den 16 juli 2021 tog utrikesministeriet hem två finländska barn och deras mor från lägret Roj i nordöstra Syrien. Alla tre är finska medborgare. Barnen är under skolåldern. De omfattas nu av de finländska myndigheternas åtgärder.

De finländska myndigheterna har enligt grundlagen en skyldighet att om möjligt trygga de grundläggande fri- och rättigheterna för de finländska barn som hålls i läger. Det enda sättet att göra det på är att ta hem barnen från lägren i nordöstra Syrien.

Även mamman till barnen togs hem tillsammans med barnen. Det har inte varit möjligt att ta hem endast barnen. Barnens bästa har prioriterats i all myndighetsverksamhet.

I lägren i Syrien finns fortfarande kvar cirka ett tiotal finländska barn och några mödrar. I lägren finns ungefär 600 barn och 300 kvinnor som är EU-medborgare. Sammanlagt finns det nästan 62 000 personer i lägren: omkring 59 000 i al-Hol och ungefär 2 700 i det mindre lägret Roj.

Lägren i nordöstra Syrien är fortfarande en allvarlig risk på lång sikt. Ju längre barnen vistas i lägren utan skydd och undervisning, desto svårare är det att bekämpa våldsam extremism och radikalisering.

Utrikesministeriet har målet att så snart det är möjligt ta hem även resten av de finländska barnen som finns kvar i lägren.

Ytterligare information: Utrikesministeriets mediejour, tfn 040 551 6571