Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finlands beskickningar har lyft fram klimatfrågorna på ett imponerande sätt ute i världen

Utrikesministeriet 18.12.2019 10.03
Nyhet

Ett centralt mål under Finlands EU-ordförandeskap har varit att stärka Europeiska unionens ställning som global klimatledare. Finlands 90 beskickningar utomlands har tagit itu med denna utmaning. Beskickningarna har på många olika sätt arbetat till förmån för klimatet, och insatserna omspänner allt från politisk påverkan till miljövänligare val i vardagen.

Cyklister på en skogsväg Under EU-ordförandeskapet har beskickningarna ordnat cykeljippon och uppmuntrat till arbetsresecykling. Bild: ©Lauri Heikkinen/statsrådets kansli

Ambassaderna har haft en viktig roll under Finlands EU-ordförandeskap. Beskickningarna har satsat särskilt på att föra fram de hållbarhetsmål som Finland ställt upp. Genom innovativa evenemang och jippon anpassade till de lokala förhållandena har beskickningarna väckt diskussion och skapat grogrund för samarbete. Ett intressant tema under EU-ordförandeskapet har varit cirkulär ekonomi, ett område där Finland har gedigen kompetens att exportera.

”Det har varit fantastiskt att se hur fint och innovativt beskickningarna har tagit sig an miljötemat. Vi är stolta över att vi har lyckats gå ut med ett så starkt budskap till förmån för klimatet”, säger  enhetschef Ville Cantell från utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Finland främjar klimatdebatten

Under EU-ordförandeskapet har beskickningarna väckt diskussion om klimatfrågor. Vid ett flertal seminarier har beskickningarna samlat experter, beslutsfattare och medborgare för att diskutera klimatet. Till exempel i november ordnade Finlands ambassad i Köpenhamn ett seminarium om gröna investeringar i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Danmark. Europeiska unionen behöver privat finansiering för att uppnå de ambitiösa klimatmålen. Seminariet samlade sådana aktörer som är centrala för att öka de gröna investeringarna.

Ambassaden i Jakarta ordnade ett seminarium om finländska lösningar inom cirkulär ekonomi och de möjligheter som den cirkulära ekonomin kan erbjuda Indonesien. Under evenemanget lanserades ambassadens videoserie om cirkulär ekonomi på indonesiska. Även vid andra evenemang som beskickningarna ordnade under EU-ordförandeskapet har den cirkulära ekonomin varit ett populärt tema. Finlands ambassad i Tallinn har sammanställt en ambulerande utställning som i landskapen och i de lokala skolorna har spridit information om cirkulär ekonomi och om finländskt kunnande på området.

Generalkonsulatet i S:t Petersburg har ordnat ”avfallsafarin” för lokala aktörer för att visa hur konsulatet sorterar sitt avfall. Ambassaden i Washington bjöd in de övriga EU-ländernas representanter på en gemensam cykeltur som slutade med att deltagarna fick plantera träd i en lokal park. De uppfinningsrika händelserna har väckt uppmärksamhet. I synnerhet de övriga EU-länderna har entusiastiskt deltagit i evenemangen.

Presentation av hur en kompost fungerar I Ryssland är återvinning av avfall fortfarande sällsynt, så generalkonsulatet i S:t Petersburg är en av föregångarna i regionen. Bild: ©Maria Istomina

Den traditionella diplomatin har inte heller glömts bort, utan de finländska ambassadörerna har varit exceptionellt aktiva förmedlare av klimatbudskapet. EU-ordförandeskapsperiodens hållbarhetsmål och Finlands mål att vara koldioxidneutralt 2035 har diskuterats flitigt på det internationella planet.

Ekologiska val i vardagen minskar klimatutsläppen

Under EU-ordförandeskapet har beskickningarna vidtagit konkreta åtgärder för att minska utsläppen. På många ställen har man övergått till papperslösa möten och de anställda har uppmuntrats att utnyttja möjligheterna till distansdeltagande. Många beskickningar har skaffat Jopo-cyklar för att göra resorna under arbetsdagen miljövänliga och hälsofrämjande. Ambassaden i Madrid har nyligen tagit i bruk en elbil.

Målen för hållbar utveckling har beaktats också i köken på residensen: närmat och ekologiska alternativ favoriseras i serveringen och matsvinnet minimeras. Till exempel på ambassaden i Stockholm har flaskvattnet ersatts med kranvatten och oktober firades som en köttfri månad på residenset. Energieffektivitet och återvinning har minskat utsläppen i de byggnader som förvaltas av beskickningarna.

Finland beslutade genast i början av EU-ordförandeskapet att avstå från gåvor och kringprodukter. Vid ambassaden i Haag har talare och andra gäster fått som tack en egen björk från Finland 100-trädparken. Ambassaden i Paris har på motsvarande sätt gett tallplantor i gåva. Finlands miljövänliga gåvor har väckt förtjusning.

Björkplantor och en finsk flagga i gråväder. På självständighetsdagen fladdrade Finlands flagga ståtligt i Finland 100-björkparken. Ambassaden i Haag har skänkt björkar från parken i gåva åt gäster och samarbetsparter. Bild: ©ambassaden i Haag

Enligt en färsk undersökning om landvarumärken utförd av Anholt-Ipsos Nation Brands Index har den allmänna uppfattningen om Finland som ett land om arbetar för miljöskydd stärkts under de senaste åren. I en annan landvarumärkesstudie gjord av Soft Power 30 framhävdes det att Finland under sitt EU-ordförandeskap har visat prov på ledarskap i klimatfrågor. Under EU-ordförandeskapet har Finland varit ett uppmuntrande exempel för andra och samtidigt betonat betydelsen av samarbete till exempel genom att utmana andra länder att delta i de arrangerade miljöevenemangen. Resultatet av beskickningarnas arbete ute i världen återspeglas i bilden av Finland som föregångare i miljöfrågor.

 

 

Tillbaka till toppen