Hoppa till innehåll

Finlands initiativ framskred i Europeiska rådet

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 21.3.2024 23.30 | Publicerad på svenska 22.3.2024 kl. 12.58
Pressmeddelande
Pääministeri Petteri Orpo kävelee punaista mattoa pitkin kokouspaikalle.
Bild: EU

EU-ländernas stats- och regeringschefer, som sammanträdde i Bryssel torsdagen den 21 mars, uttryckte sitt starka stöd för Ukraina och främjade Europas försvarsberedskap och försvarsförmåga.

Europeiska rådet uppmanade Europeiska investeringsbanken (EIB) att öka finansieringen av den europeiska försvarsindustrin. Finland tog initiativ till detta före Europeiska rådets möte tillsammans med 13 andra EU-länder. Europeiska rådet diskuterade också andra sätt att påskynda den europeiska produktionen av försvarsmateriel.
 
Också ett annat initiativ som Finland lagt fram framskred vid Europeiska rådets möte, nämligen initiativet att införa den finländska modellen för övergripande säkerhet i Europa. Stats- och regeringscheferna uppmanade kommissionen och den höga representanten att lägga fram en beredskapsstrategi som stärker beredskapen och krishanteringen på EU-nivå. Strategin ska omfatta hela samhället och beakta alla hot. I anslutning till detta bad dessutom Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen dagen före Europeiska rådets möte att president Sauli Niinistö ska utarbeta en rapport om sätt att förbättra de europeiska samhällenas resiliens.
 
”Att stärka den övergripande säkerheten i Europa är ett av Finlands regerings viktigaste mål för EU-politiken med tanke på EU:s strategiska agenda för 2024–2029. Jag är mycket nöjd över hur frågan framskred vid dagens möte i Europeiska rådet”, sade statsminister Orpo.
 
Europeiska rådet upprepade sitt starka stöd för Ukraina. EU och dess medlemsstater har för avsikt att påskynda och effektivisera det militära biståndet. Samtidigt skärps sanktionerna mot Ryssland i syfte att försvaga landets möjligheter att fortsätta anfallskriget. EU-ländernas stats- och regeringschefer uppmanar tredje parter att sluta stödja Ryssland. Stats- och regeringscheferna diskuterade även denna gång med Ukrainas president  Volodymyr Zelenskyj över video.
 
Stats- och regeringscheferna hade också ett möte med FN:s generalsekreterare António Guterres. Där behandlades bland annat det humanitära läget i Gaza. Europeiska rådet beslutade senare vid sitt möte att kräva eldupphör, frisläppande av gisslan och tillhandahållande av humanitärt bistånd.
 
Europeiska rådet beslutade också att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Bosnien och Hercegovina på grundval av en rekommendation från kommissionen.
 
Europeiska rådets möte fortsätter på fredag.
 
Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli