Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finländsk kompetens diskuteras som lösning på de minst utvecklade ländernas utmaningar vid framtidsforum i Helsingfors

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2024 11.27 | Publicerad på svenska 1.3.2024 kl. 11.30
Pressmeddelande

Den 4 - 6 mars ordar utrikesministeriet och FN i Helsingfors ett forum som handlar om de minst utvecklade ländernas framtid (LDC Future Forum). Deltagarna kommer att diskutera hur vetenskap, teknik och innovation kan bidra till utvecklingen i världens minst utvecklade länder. Utrikesminister Elina Valtonen och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i framtidsforumet.

Tapahtuman juliste, jossa logoja ja lapsi tietokoneen ääressä

Deltagarna ska dryfta innovationens betydelse när det rör sig om att utbilda sig, skapa arbetstillfällen, uppmuntra till företagande och diversifiera utvecklingsländernas ekonomier. I LDC Future Forum deltar ministrar, beslutsfattare, forskare, representanter för FN och internationella organisationer samt företrädare för den privata sektorn, förvaltningen och det civila samhället.

”I det rådande geopolitiska läget behöver vi multilateralt samarbete. Finland, de minst utvecklade länderna och FN söker tillsammans lösningar för att främja hållbar utveckling i världen.  Forumet är en plattform för att samla ihop olika aktörer”, säger utrikesminister Elina Valtonen.

”I utvecklingsländernas ekonomier finns tillväxtpotential för finländska företag.  Vi vill koppla den finländska kompetensen och innovationerna till utvecklingen i dessa länder", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Forumet är ett av de fem framtidsforum som ordnas av Finland och FN. FN-partnern är kontoret för den höga representanten för de minst utvecklade länderna (UN-OHRLLS) och i år bland annat UNU-Wider, FERDI och OECD Development Center.

 

Ytterligare information:

  • Satu Lassila, enhetschef, tfn 0295 350 897

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].  

 
Tillbaka till toppen