Hoppa till innehåll

FN:s forum för hållbar utveckling vill stimulera genomförandet av utvecklingsmålen

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2024 11.45 | Publicerad på svenska 8.7.2024 kl. 11.47
Nyhet

​​​​​​Finland deltar i FN:s högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling (High-Level Political Forum) den 8-17 juli i  New York. På mötet görs årligen en utvärdering av utfallet av målen för hållbar utveckling i de olika länderna.

Bild: Freya Morales / UNDP

I år ska 38 länder ge en frivillig nationell utvärdering av uppfyllelsen av målen för hållbar utveckling.  I mötet deltar utöver representanter för stater också ett flertal företrädare för företag och civilsamhällesorganisationer.  

Vid världstoppmötet om hållbar utveckling i september i fjol åtog sig FN:s medlemsländer att påskynda genomförandet av Agenda 2030-målen och HLPF-forumet erbjuder en möjlighet att följa upp detta åtagande.

Finlands delegation leds av  understatssekreterare Pasi Hellman från utrikesministeriet och på hög nivå av statssekreterare Risto Artjoki från statsrådets kansli.

Det centrala målet är att utrota fattigdomen

Bland annat livsmedelstrygghet, klimatåtgärder och arbetet för att utrota fattigdom globalt och skapa fredliga samhällen, god förvaltning och rättvisa är frågor som står på mötesagendan. Vidare kommer deltagarna att diskutera de internationella partnerskapen för att uppnå målen för hållbar utveckling. 

Finland har åtagit sig att uppnå dessa mål både i Finland och i det internationella samarbetet. Finlands utvecklingssamarbete underbygger detta åtagande.

Ett centralt mål för hållbar utveckling är att förbättra livsmedelstryggheten globalt. Finland arbetar aktivt i den internationella koalitionen för skolmat som bildats tillsammans med Världslivsmedelsprogrammet WFP.

I utvecklingsländer kan skolmaten vara den enda dagliga varma måltiden för skolelever. Skolmaten påverkar således stort inlärandet och livsmedelstryggheten. 

Finland stöder ungas delaktighet i beslutsfattandet

Gruppen De ungas Agenda 2030 som bildades 2017 lyder under kommissionen för hållbar utveckling. Syftet är att öka finländska ungdomars medverkan i att planera och genomföra målen för hållbar utveckling på nationell nivå och att erbjuda verksamhetsmöjligheter för dem som är intresserade av hållbar utveckling.

Gruppen De ungas Agenda 2030 har två mål: att arbeta för målen för hållbar utveckling och att delta i planeringen och genomförandet av dessa i Finland.

Enligt FN:s färska landsjämförelse ligger Finland på första plats när det gäller uppfyllelsen av målen för hållbar utveckling på nationell nivå.