Hoppa till innehåll

Förberedelser inför Europeiska rådets junimöte och rättsstatsfrågor på EU-ministrarnas agenda

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.5.2023 15.24
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 30 maj. Rådet kommer att inleda förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte. Dessutom kommer rådet att hålla utfrågningar om respekten för EU:s värden i Ungern och läget för rättsstatsprincipen i Polen. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Allmänna rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte, som hålls den 29–30 juni. På agendan för junimötet står Rysslands anfallskrig mot Ukraina och EU:s stöd till Ukraina, ekonomiska frågor, säkerhet och försvar samt yttre förbindelser.

Allmänna rådet kommer även att hålla utfrågningar om respekten för EU:s värden i Ungern och läget för rättsstatsprincipen i Polen. Vid mötet fattas inga beslut om sakinnehållet, och i nuläget är det inte heller aktuellt att rådet fastställer sin ståndpunkt. Finland arbetar för att säkerställa att man håller fast vid EU:s gemensamma värden. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna är grunden för all verksamhet i EU.

”I dessa tider är det särskilt viktigt att hålla fast vid EU:s gemensamma värden. Rättsstatsprincipen fastställs i artikel 2 i EU-fördraget, direkt efter artikeln om upprättande av unionen. De gemensamma värdena utgör EU:s rättsliga grund”, säger minister Tuppurainen.

Efter allmänna rådets möte besöker minister Tuppurainen Finlands ständiga representation vid Nato. Syftet med besöket är att diskutera samarbetet mellan EU och Nato, det säkerhetspolitiska läget och EU:s strategiska kompass, som fastställer unionens gemensamma vision för EU:s säkerhets- och försvarsåtgärder de kommande åren.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, statsrådets kansli