Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Utrikesministeriet
27.1.2021 8.55 | Publicerad på svenska 27.1.2021 kl. 9.20
Nyhet

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021. Lagen om senareläggning av kommunalvalet 2021 trädde i kraft den 29 mars. Förhandsröstningen i hemlandet pågår från den 26 maj till den 8 juni och utomlands från den 2 juni till den 5 juni 2021.

Uppdaterad
1.2.2021: förteckningen över förhandsröstningsställen
16.2.2021: mening om beställning av brevröstningsmaterial tillagd
30.3.2021: datumen för kommunalvalet och förhandsröstningen ändrade
30.3.2021: informationen om användning av kurirföretag uppdaterad

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 75 länder. Det finns totalt 108 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen.

Vid kommunalval är din rösträtt bunden till den kommun där du är bosatt. Därför är finländare som är permanent bosatta utomlands inte röstberättigade i kommunalvalet.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi publiceras en lista över alla röstningsställen och deras öppettider.

Vid kommunalval kan man också rösta genom brevröstning. Det är justitieministeriet som ansvarar för brevröstningen. Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att rösta utomlands under förhandsröstningsdagarna. Till länder där posten tillfälligt inte fungerar på grund av coronaläget kan brevröstningsmaterialet sändas med ett kommersiellt kurirföretag på justitieministeriets bekostnad.

Om du beställde brevröstningsmaterial innan valdagen flyttades behöver du inte beställa det på nytt, samma material duger också vid kommunalvalet den 13 juni.

På grund av coronapandemin kan det hända att förhandsröstningen inte kan ordnas på det anmälda röstningsstället, om landets myndigheter inför nya restriktioner på kort varsel. Du hittar datum, anvisningar och material om brevröstning på webbplatsen vaalit.fi.

Information om förhandsröstningen finns också på ambassadernas och konsulatens webbplatser

Val

Tillbaka till toppen