Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsförvaltningens ansvarsrapport för 2021 har publicerats

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2022 12.45 | Publicerad på svenska 11.7.2022 kl. 12.50
Pressmeddelande

Försvarsförvaltningens ansvarsrapport informerar om förvaltningsområdets arbete för att främja hållbar utveckling. Tyngdpunktsområden i rapporten för 2021 är stabilitet och säkerhet, livscykeltänkande och cirkulär ekonomi, jämställdhet och likabehandling när det gäller personalen och de personer som utbildas, energi- och klimatansvarsfull verksamhet samt miljöansvar.

Ramen för ansvarsrapporteringen utgörs av Förenta nationernas (FN) globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030. Agendan omfattar 17 mål som alla länder ska nå före 2030.

Försvarsförvaltningens ansvarsrapport (på finska) kan läsas på försvarsministeriets webbplats.

Arbetet med att upprätta en ansvarsrapport grundar sig på Statskontorets anvisning om ansvarsrapportering inom statsförvaltningen. Anvisningen är avsedd för alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar. En ansvarsrapport ska tas fram årligen.

Mer information ger Mari Kulmala, planerare, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 453 och Ari Koivuaho, överstelöjtnant, Försvarsmakten, tfn +358 299 510 561.

 
Tillbaka till toppen