Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsminister Antti Kaikkonen beslutade om försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete under år 2022

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 16.04 | Publicerad på svenska 14.10.2021 kl. 16.10
Pressmeddelande

I enlighet med den försvarspolitiska redogörelsen deltar Finland aktivt i internationell övningsverksamhet som har en viktig roll i att upprätthålla, utveckla och bevisa Finlands försvarsförmåga. Övningsverksamheten främjar samarbetsförmågan med de viktigaste partnerländerna och stärker den regionala säkerheten.

Försvarsmaktens deltagande i det internationella övningssamarbetet år 2022 utgör en fortsättning på de föregående årens långsiktiga deltagande i övningar. Ett intensifierat samarbete med Sverige, Norge, Förenta staterna och Nato påverkar också innehållet i övningssamarbetet. Fokus i övningssamarbetet ligger på krävande internationella stabs- och truppövningar samt på övningar som syftar till att utveckla förmågan att både lämna och ta emot militärt bistånd.

"Betydelsen av den internationella övningsverksamheten har accentuerats i utvecklingen av den beredskap och förmåga som den förändrade säkerhetspolitiska miljön, det fördjupade försvarssamarbetet samt försvarsmaktens uppgifter förutsätter. Försvarsmaktens tidigare deltagande i krävande krishanteringsinsatser och internationell övningsverksamhet stödde i betydande grad genomförandet av evakueringsinsatsen i Afghanistan", säger försvarsminister Antti Kaikkonen.

Målet för försvarsmaktens internationella övningsverksamhet under de kommande åren är att utveckla ledningsförmågan, den tekniska kompatibiliteten och insatsernas verkställandekapacitet samt att påvisa den nationella försvarsförmågan.

Försvarsmaktens plan för år 2022 innehåller 62 övningsevenemang. Ytterligare information om det internationella övningssamarbetet samt exempel på övningar år 2022 finns på försvarsministeriets webbplats på sidan Internationell övningsverksamhet.
 
Tillbaka till toppen