Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Gemensamt uttalande med anledning av 100-årsjubileet av upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Finland och Portugal

Utrikesministeriet 20.1.2020 11.32
Nyhet
Gemensamt uttalande med anledning av 100-årsjubileet av upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Finland och Portugal

I januari 2020 högtidlighåller Finland och Portugal 100 år av diplomatiska förbindelser.

Under det gångna seklet har länderna tillsammans arbetat för att bygga upp och värna om sina stabila och mångsidiga relationer och befäst de starka banden av vänskap och samarbete.

Finland och Portugal önskar satsa på sitt samarbete också i framtiden med fokus på gemensamma intresseområden såsom innovation, cirkulär ekonomi och energiomställning. Också klimatförändringen är ett stort bekymmer och en utmaning för båda länderna. Finland och Portugal är särskilt intresserade av samarbete inom skogsbruket, vilket kan bidra till att stödja landsbygdsutvecklingen i Portugal.

Med anledning av detta bekräftar Finland och Portugal i dag sin vilja att fördjupa sina bilaterala politiska, ekonomiska och kulturella relationer. Länderna vill också stärka det täta och välfungerande samarbetet inom Europeiska unionen och därmed bidra till det gemensamma välståndet. De vill dessutom understryka och bekräfta det nära samarbetet kring och den gemensamma synen på de globala utmaningar som behandlas i internationella och multilaterala forum.

Tillbaka till toppen