Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinförs i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer från och med den 28 december – kontrollera anvisningarna om inresa

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2021 15.42 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 17.10
Nyhet

Regeringen har fastställt att inre gränskontroll vid Finlands gränser återinförs från och med den 28 december. Statsrådet fattade beslut om nya begränsningar vid sitt sammanträde den 28 december. Beslutet gäller till och med den 16 januari 2022.

På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns instruktioner om inresa i överensstämmelse med detta beslut. 

Du bör beakta att trots att Finland inte kräver negativt testresultat av finska medborgare vid ankomsten till Finland, kan många länder, flygbolag och rederier ha egna testkrav som en förutsättning för inresa. Resenärerna ska själva ta reda på vilka intyg som krävs av mållandets myndigheter, flygbolag eller rederier.

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller alla resenärer.

 
Tillbaka till toppen