Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Regeringens beslutsförfaranden digitaliseras

Statsrådets kommunikationsavdelning 15.1.2015 13.40
Pressmeddelande 21/2015

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 15 januari togs ett elektroniskt sammanträdesförfarande i bruk. I fortsättningen följer ministrarna vid sina allmänna sammanträden beslutsfattandets framskridande på en pekplatta. Förändringen moderniserar sammanträdesförfarandena och minskar behovet av att ta utskrifter av beslutsdokument och transporter av dem mellan ministerierna.

Det nya elektroniska sammanträdesförfarandet baserar sig på en kontakt i realtid till det elektroniska stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ) och dess databas. Applikationen skapar en elektronisk ärendelista genom vilken man följer de ärenden som behandlas och sammanträdets gång.

Det elektroniska stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet är ett informationssystem som betjänar republikens presidents och statsrådets beslutsprocess. Systemet togs i bruk 1995 och har efter detta utvecklats och fått sin nuvarande form. Digitaliseringen av beslutsförfarandena under de allmänna sammanträdena kommer inte att ändra PTJ:s grundfunktioner såsom beredningen av ärenden vid ministerierna eller protokollföringen. Även beslutsförfarandet vid föredragningen för republikens president bibehålls som det är.

I fjol höll statsrådet 60 allmänna sammanträden med totalt 1 677 behandlade ärenden. Den mest förekommande ärendetypen var regeringens propositioner. Antalet propositioner som överlämnades till riksdagen var 359.

Ytterligare information: Arno Liukko, regeringsråd, tfn 0295 160 175, statsrådets kansli

Bilder

regeringen
Tillbaka till toppen