Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Harakka och Lepassaar: Företagens cybersäkerhet ska stödjas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 14.37 | Publicerad på svenska 22.4.2022 kl. 19.00
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Timo Harakka och generaldirektören för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) Juhan Lepassaar framhöll företagens betydelse för cybersäkerheten i samhället vid sitt möte i Helsingfors den 21 april 2022.

Enisa, som samordnar cybersäkerheten i EU:s medlemsstater, har fäst uppmärksamhet vid säkerheten i system hos företag och institutioner. 

- Det kostar att göra penetreringstester och det är förståeligt att till exempel ett sjukhus hellre investerar i nya apparater än i säkerställande av cybersäkerheten. Eftersom eventuella skador berör hela samhället, bör det allmänna stödja företagens cyberförmåga, konstaterar Juhan Lepassaar.

Minister Harakka betonar att cybersäkerheten är en gemensam angelägenhet för alla samhällsaktörer.

- Som ett led i att stärka vår försvarsberedskap gör vi de satsningar som cybersäkerheten kräver. Näringslivet har en central roll. Små företags grundberedskap kunde stödjas med en cybersedel. Företag och affärsverk inom kritisk infrastruktur måste stimuleras med en mer betydande delfinansiering, anser kommunikationsminister Timo Harakka.

EU:s telekommunikationsministrar godkände i början av mars en nödfond för cybersäkerhet som styr existerande budgetmedel både för störningssituationer och för beredskap. Enisa bereder det finansiella arrangemanget tillsammans med Europeiska kommissionen. Arrangemanget kommer också att vara tillgängligt för Finland och finländska aktörer. 

Kommunikationsministeriet kommer att föreslå tilläggsfinansiering för cybersäkerheten i den andra tilläggsbudgeten för 2022. Regeringen förhandlar om tilläggsbudgetpropositionen under maj månad, varefter riksdagen behandlar anslagsförslagen.

Ytterligare information:

Antti Malste, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 135, [email protected]

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA)

 
Tillbaka till toppen