Hoppa till innehåll

I den andra omgången av presidentvalet har 62 294 personer utövat sin rösträtt på förhandsröstningsställena utomlands

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2024 9.46 | Publicerad på svenska 9.2.2024 kl. 9.50
Pressmeddelande

Vid Finlands ambassader och konsulat har sammanlagt 62 294 personer röstat i den andra omgången av presidentvalet. På finska fartyg har röstat 220 besättningsmedlemmar.

Det är 6 procent fler än i den första omgången då antalet väljare var 58 754. Vid presidentvalet 2018 röstade sammanlagt 52 834 personer vid ambassader, konsulat och på fartyg utomlands. I år var det möjligt att förhandsrösta i 89 länder vid totalt 219 röstningsställen. Till dessa hör också fredsbevararnas stationeringsorter i Libanon och Irak. Också på 50 finska fartyg ordnades det förhandsröstning för besättningsmedlemmar.

Enligt Befolkningsregistercentralen var antalet röstberättigade finländare som bor stadigvarande utomlands över 263 000 i år. Även röstberättigade personer som tillfälligt vistas utomlands kan rösta vid ambassader och konsulat.

Sedan riksdagsvalet 2019 har det varit möjligt för finländare som bor eller vistas permanent eller temporärt utomlands att rösta per brev. Nu var det för första gången möjligt att rösta per brev också i presidentvalet. Över 10 000 väljare hade beställt brevröstningsmaterialet. I den första omgången av presidentvalet var antalet brevröster 4 091. Det finns ännu inte några uppgifter om den andra omgången. Det hör till justitieministeriet att ordna och informera om brevröstningen.

På samma sätt som i den första omgången gavs det flest röster i Sverige, sammanlagt 15 602. Näst flest röster har det getts i Spanien, där 13 564 personer har utövat sin rösträtt. Därefter kommer Förenta staterna (3383 väljare), Storbritannien (3170 väljare) och Tyskland (2858 väljare).

Av städerna har Stockholm igen varit det livligaste röstningsstället med sina 6 026 röster. Även Solkustens tre röstningsställen har besökts flitigare än i den första omgången, antalet röster var sammanlagt 6 535. På Kanarieöarnas fyra röstningsställen har det också varit livligare, där det gavs 3 941 röster. I London har 2 129 personer utövat sin rösträtt.

Ytterligare information

  • Riitta Puukka, ansvarig tjänsteman, enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 350 428
  • Leena Ritola, enhetschef, enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 351 524
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].