Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Finlands åtgärder vid östgränsen får starkt understöd, över hälften vill begränsa rätten att söka asyl

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.12.2023 14.15 | Publicerad på svenska 18.12.2023 kl. 14.32
Pressmeddelande

Finlands åtgärder vid gränsen mot Ryssland har stärkt trygghetskänslan, och reaktionerna på Rysslands påverkansverksamhet anses vara tillräckliga och rättidiga. Detta framgår av den Medborgarpulsen-enkät som genomfördes i december.

70 procent av respondenterna uppger att Finlands åtgärder vid gränsen har stärkt trygghetskänslan. 64 procent anser att Finlands reaktioner är tillräckliga och rättidiga.
Enkäten genomfördes den 5–11 december, det vill säga före regeringens beslut att tillfälligt öppna gränsövergångsställena i Vaalimaa och Niirala. Ett nytt beslut om att stänga hela gränsen fattades i torsdags den 14 december.

56 procent av respondenterna är beredda att begränsa rätten att söka asyl i Finland.
Medborgarpulsen-enkäten innehöll nu för första gången frågor om gränsåtgärder och om oron över Rysslands senaste och kommande agerande.

Ungefär hälften är ganska eller mycket oroade över Rysslands försök att påverka det finländska samhällets funktion. 29 procent är ganska eller mycket oroade över att Ryssland ska vidta militära åtgärder mot Finland.

”Rysslands agerande under den senaste tiden väcker förståeligt nog oro. Alla respondentgrupper ger dock sitt starka stöd till Finlands regerings gränsbeslut, och åtgärderna bidrar till en starkare trygghetskänsla”, säger Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.
Förtroendet för regeringen och partierna har gått klart uppåt under de två senaste omgångarna.

Nu litar 50 procent på regeringen, efter att siffran som lägst landade på 41 procent. Förtroendet är dock fortfarande lägre än förtroendet för den föregående regeringen.

Oron över försörjningen som högst för i år

Oron över hushållets försörjning har hållits på en relativt hög nivå, och är nu som högst för i år. 39 procent av respondenterna är åtminstone i någon mån oroade över hushållets försörjning.

Förtroendet för hälso- och sjukvården och för utbildningen har minskat ytterligare efter att ha gått nedåt redan en längre tid. Förtroendet för dessa är nu mindre än någonsin under den tid som Medborgarpulsen-enkäter har genomförts, det vill säga sedan våren 2020. 60 procent av respondenterna litar på hälso- och sjukvården och 73 procent på utbildningen.
Enkäten tyder på att covid-19-läget inte väcker någon större oro. Omkring tre av fyra uppger att de är lite eller inte alls oroade över covid-19-läget.

Detta var den 51:a omgången av Medborgarpulsen-enkäten. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181