Hoppa till innehåll

Nio EU-länders stats- och premiärministrar och Europeiska kommissionens ordförande: Återhämtning från coronakrisen utgör ett test också för kvinnors rättigheter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.3.2021 9.57 | Publicerad på svenska 8.3.2021 kl. 11.08
Kolumn

Först publicerad i Finland i MTV 8.3.2021

Årets internationella kvinnodag är speciell. Till att börja med är det exakt 110 år sedan den första internationella kvinnodagen, när fler än en miljon kvinnor och män gick samman och höjde sina röster för lika rättigheter.

I år befinner vi oss också även vid en viktig vändpunkt den 8 mars. Under det senaste året har tillvaron för många tillfälligt stannat av på grund av den värsta hälsokrisen på flera generationer. Eftersom kvinnor stod i första ledet i striden mot pandemin på våra sjukhus och vårdhem har de påverkats oproportionerligt mycket av pandemin; de har fått betala ett högre pris, både ekonomiskt och socialt. Våld i hemmet och könsrelaterat våld har ökat, kvinnorna axlade en större del av hushållsarbetet och Eurostats månatliga arbetslöshetssiffror visar att arbetslösheten bland män ökade från 6,2 procent till 7,1 procent i december 2020 men att ökningen bland kvinnor var mer betydande, från 6,7 procent till 7,9 procent.

Under de kommande åren behöver vi återuppbygga våra samhällen och våra ekonomier till det bättre. Om vi vill utvecklas och göra framsteg i världen efter covid-19 behöver vi en mer inkluderande modell som ger utrymme för alla förmågor, inbegripet kvinnors.

Hur kan vi åstadkomma det?

För det första behöver vi överge gårdagens ideologiska debatter. Jämställdheten mellan kvinnor och män är fastställd i artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den rättigheten är inte förhandlingsbar. Den är en av de grundpelare som vi byggt våra europeiska samhällen på.

För det andra behöver vi mer än någonsin lägga fram de ekonomiska argumenten för den ekonomiska nyttan med jämställdhet. Självklart är jämställdhet det moraliskt riktiga. Men jämställdheten är också viktig för att den möjliggör social och ekonomisk utveckling. Om kvinnor är framgångsrika blir samhällen framgångsrika. Jämställda samhällen är mer välmående på alla sätt. Jämställda ekonomier presterar bättre, enligt all forskning.

Huruvida vi lyckas bygga upp våra samhällen och ekonomier igen till det bättre, kommer att bero på vilka val vi gör när vi lanserar våra återhämtningsplaner efter covid-19. De utgör en unik möjlighet att återhämta oss mer effektivt och mer inkluderande, säkerställa kvinnors deltagande i ekonomin och ta itu med inkomstskillnader. Om vi vill skapa en ekonomisk resiliens på lång sikt efter covid-19 måste vi ta itu med könsspecifika problem som hindrat kvinnor från att få lika rättigheter och möjligheter. Därför behöver vi införliva framgångsrika jämställdhetsmetoder i europeiska stimulans- och återhämtningspaket. Jämställdhet och inkluderande mer generellt är viktiga drivkrafter för omvandling när våra ekonomier ska återuppväckas efter pandemin. Om vi lyckas skapa utrymme för kvinnors hela potential inom ekonomi och företagande kommer våra återhämtningsansträngningar att leda till starkare och mer motståndskraftiga ekonomier och samhällen.

För det tredje behöver vi intensifiera våra internationella ansträngningar. Kvinnor och flickor är ofta de som drabbas först i en kris. Covid-19-pandemin var inget undantag. Den allvarliga hälsokrisen har synliggjort flickors och kvinnors utsatta position i många delar av världen, särskilt i bräckliga och konfliktdrabbade stater. Det är viktigt att den nya amerikanska administrationen sitter med vid bordet igen för att, tillsammans med oss, kämpa för flickors och kvinnors rättigheter runt om i världen. Som en ledande global kraft på utvecklingsområdet har Europa ett särskilt ansvar. Vi måste göra allt som står i vår makt för att säkerställa att Europas humanitära insatser och utvecklingsinsatser mot covid-19-pandemin omfattar att stärka tillgången till utbildning och hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor, inbegripet främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och stöd till arbetet för flickors och kvinnors ekonomiska oberoende.

En enda debattartikel på internationella kvinnodagen räcker inte för att nå dit. Det kommer att krävas ihärdiga ansträngningar, under många år framöver. Låt oss utnyttja detta tillfälle att bygga upp samhällen som är mer inkluderande och innehåller mer omtänksamhet där lika rättigheter är av största vikt, inte endast i teori utan även i vardagen. Det kommer att stärka kvinnors, men också mäns, egenmakt. Lika rättigheter kommer att vara ett steg framåt för båda och som gör att även män kan frigöra sig från traditionella roller och stereotyper.

Det kommer inte att bli enkelt. Men det går att göra.

Stefan Löfven, Sveriges premiärminister
Alexander De Croo, Belgiens premiärminister
Klaus Iohannis, Rumäniens president
Kaja Kallas, Estlands premiärminister
Sanna Marin, Finlands statsminister
Micheál Martin, Irlands premiärminister
Kyriakos Mitsotakis, Greklands premiärminister
Pedro Sánchez, Spaniens premiärminister
Xavier Bettel, Luxemburgs premiärminister
Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande