Hoppa till innehåll

Nordiska statsministrar främjade konkurrenskraften och stödet till Ukraina

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.5.2024 21.30 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 10.54
Pressmeddelande
Pohjoismaiden pääministerit ja Saksan liittokansleri istuvat penkillä ilta-auringossa. Takana Tukholman kaupunkia.
Foton: Ninni Andersson/Regeringskansliet

De nordiska statsministrarna fokuserade på främjandet av konkurrenskraften vid sitt sommarmöte i Stockholm den 13 maj. Stödet till Ukraina framhävdes också under diskussionerna. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz deltog i en del av diskussionerna som inbjuden gäst.

De nordiska statsministrarna diskuterade tillsammans med företrädare för näringslivet olika tillvägagångssätt för att öka de nordiska ländernas konkurrenskraft. Efter diskussionerna gjorde de nordiska stats- och regeringscheferna ett gemensamt uttalande för främjandet av konkurrenskraften. 
 
”De nordiska länderna är små ekonomier och på många sätt beroende av resten av världen. Tillsammans är vi starkare och därför är det viktigt att utveckla konkurrenskraften också tillsammans, på nordisk nivå, sade statsminister Petteri Orpo.
 
I det gemensamma uttalandet konstaterar de nordiska statsministrarna att konkurrenskraft är en central förutsättning för att visionen för 2030 om Norden som världens mest hållbara och integrerade region ska förverkligas och för att fred och säkerhet ska kunna garanteras. Statsministrarna konstaterar att det är ännu viktigare att utveckla konkurrenskraften nu när säkerhetsläget i Europa har försämrats på grund av Rysslands anfallskrig. 
 
I deklarationen understryks att det är viktigt att vara i framkant fråga om tekniken för att kunna öka konkurrenskraften. Fyra viktiga frågor gällande detta är:
 
1.    Påskyndandet av utvecklingen av kritisk och ny teknik
2.    Ökningen av EU:s kapitalmarknad
3.    Påskyndandet av tillståndsprocessen för fossilfria energiprojekt
4.    Skapandet av gynnsamma villkor för investeringar i den gemensamma säkerheten och försvaret
 
På eftermiddagen diskuterade de nordiska statsministrarna och Tysklands förbundskansler säkerhetsrelaterade frågor, såsom hybridhot. Statsminister Orpo höll ett inledande anförande om temat civil beredskap och resiliens. 
 
”I Finland har vi god beredskap för påverkansförsök från utlandet. Samhällets vitala funktioner sköts tillsammans i enlighet med modellen för övergripande säkerhet. Det nordiska samarbetet i fråga om civil beredskap och övrig beredskap har varit aktivt och intensifierats ytterligare under de senaste åren”, konstaterade statsminister Orpo.
 
Vikten av att stödja Ukraina lyftes fram flera gånger under dagens olika diskussioner och vid stats- och regeringschefernas presskonferens. Ukraina var också ett viktigt tema vid stats- och regeringschefernas middagsdiskussioner. 
 
”Stödet till Ukraina ska också i fortsättningen vara vår prioritet. Det handlar inte bara om Ukrainas säkerhet, utan också om vår egen säkerhet. Finland och de övriga nordiska länderna är starkt engagerade i att fortsätta stödja Ukraina så länge det behövs”, underströk statsminister Orpo.
 
Mer information: Marja Koskela, statsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 160 978, Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 07 33, statsrådets kansli