Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

OECD:s utvärdering: Finlands utvecklingssamarbete har lyckats också under coronapandemin

Utrikesministeriet
4.6.2021 8.40 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 11.40
Nyhet

Finland har fått ett positivt omdöme om sitt utvecklingssamarbetes kvalitet och resultat. Särskilt beröm får Finland för reformerna av sitt utvecklingssamarbete och för sitt resultattänkande. Detta kommer fram i den senaste halvtidsöversynen av biståndskommittén (Development Assistance Committee, DAC) i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

En pojke läser från häftet i framdelen av klasrummet. Några andra pojkar lysnar vid sina bord.
OECDs bistånskommitten ger Finland beröm för förankringen av en stark resultatkultur i utvecklingssamarbetet. Bilden från Etiopien: Kirsi Pere/UM

OECD bedömer att Finland har lyckats berömvärt i genomförandet av sitt utvecklingssamarbete, även under coronapandemin.

Finland får särskilt beröm för förankringen av en stark resultatkultur i utvecklingssamarbetet. Resultattänkandet styr såväl planeringen och genomförandet av programmen som beslutsfattandet. Detta är viktigt för att man ska uppnå resultat i utvecklingsländerna. För varje prioriterat område i Finlands utvecklingspolitik har det utarbetats en förändringsteori som gör det möjligt att verifiera insatsernas genomslagskraft.

OECD konstaterar att Finland kan fungera som ett gott exempel för biståndskommitténs övriga medlemmar när det gäller att främja en resultatkultur.

Samarbete har gett framgångar

Finland fick också erkännande för de nya landprogram och landstrategier som utarbetats för långvariga partnerländer. Ett nära samarbete med multilaterala utvecklingsorganisationer, civilsamhällesorganisationer och den privata sektorn är av avgörande betydelse för Finlands lyckade utvecklingssamarbete.

Områden som fortfarande behöver utvecklas är enligt utvärderingen antalet anställda som sköter utvecklingssamarbete vid utrikesministeriet och personalens omsättning.

OECD:s biståndskommittés senaste utvärdering av Finlands utvecklingssamarbete gjordes 2017. Utvärderingen går ut på att medlemsländerna i biståndskommittén ger varandra rekommendationer om hur utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet kan utvecklas och metoderna förbättras. I vårens utvärdering granskade biståndskommittén hur Finland har lyckats genomföra rekommendationerna som gavs i utvärderingen 2017.

 
Tillbaka till toppen