Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ordförandena för Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskommission träffas

Utrikesministeriet 14.1.2020 12.03
Pressmeddelande

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari reser till Moskva den 15–16 januari för att delta i ett möte mellan ordförandena för den ekonomiska samarbetskommissionen för Finlands och Rysslands regeringar.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari är finländsk ordförande och vice premiärminister Dmitrij Kozak rysk ordförande för den ekonomiska samarbetskommissionen.

”Jag är glad över att få träffa min ordförandepartner i samarbetskommissionen. Mötet erbjuder ett utmärkt tillfälle att bedöma våra länders ekonomiska relationer och möjligheterna att utveckla dem. I Ryssland pågår många nationella program med ambitiösa mål bland annat i fråga om avfallshantering. Det skulle vara bra om den finländska kompetensen och tekniken inom avfallshantering i framtiden kunde utnyttjas mer i vårt grannland”, konstaterar minister Skinnari.

Den ekonomiska samarbetskommissionen har till uppgift att förbättra finländska företags verksamhetsförutsättningar i Ryssland och skapa kontakter mellan företag. Under samarbetskommissionen lyder olika sektorspecifika och regionala arbetsgrupper. Vid sitt möte behandlar samarbetskommissionens ordförande arbetsgruppernas ärenden och företagens eventuella problem. Ordförandena träffades senast vid den ekonomiska samarbetskommissionens möte 2018. Arbetsgrupperna har fortsatt det konkreta tekniska arbetet till exempel inom transportsektorn, tullområdet och skogsindustrin.

Minister Skinnari ska också samtala med Rysslands ekonomiminister Maxim Oresjkin och handels- och industriminister Denis Manturov.

Ryssland är Finlands femte största exportland och näst största importland. Finland bedriver handel med Ryssland inom ramarna för de ekonomiska sanktioner som EU infört mot Ryssland och i specifika sektorer samt de motsanktioner som Ryssland infört. EU:s sanktioner mot Ryssland på grund av den illegala annekteringen av Krim och östra Ukraina är fortfarande i kraft.

Ytterligare information: Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 4766 417, eller Mari Ahmed, ansvarig tjänsteman, Rysslandsenheten, tfn +358 50 349 7364.

Pressen har möjlighet att träffa minister Skinnari torsdagen den 16 januari 2020. Kontakt: Taneli Dobrowolski, pressråd, tfn +7 910 411 20 22.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].

Tillbaka till toppen