Hoppa till innehåll

Minister Adlercreutz och Tjeckiens minister för Europafrågor Dvořák diskuterade framför allt åtgärder för att garantera fred och konkurrenskraft i Europa

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 17.4.2024 16.16 | Publicerad på svenska 17.4.2024 kl. 16.47
Pressmeddelande
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz ja Tshekin eurooppaministeri Martin Dvořák kättelevät

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Tjeckiens minister för Europafrågor Martin Dvořák träffades i Helsingfors onsdagen den 17 april. Ministrarna förde fram en gemensam vilja att vidta åtgärder för att trygga Europas säkerhet och konkurrenskraft på lång sikt och på ett hållbart sätt.

På ministrarnas agenda stod många aktuella EU-frågor, bland annat unionens utvidgning och rättsstatsfrågor. Ministrarna diskuterade också åtgärder för att stärka stödet till Ukraina under landets försvarskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig.

Finland och Tjeckien är likasinnade i många frågor. Båda länderna ger starkt stöd till Ukraina, framhåller betydelsen av EU:s konkurrenskraft och en fri inre marknad, är positivt inställda till EU:s utvidgning och vill rikta ytterligare finansiering till den europeiska försvarsindustrin. Likstämmigheten mellan länderna syns också i energifrågor, i synnerhet som en positiv inställning till kärnkraft.

Ministrarna Adlercreutz och Dvořák diskuterade också behovet av interna ändringar som stärker EU:s beredskap för den kommande utvidgningen. Kommissionen kommer att göra en grundligare bedömning av behoven att reformera unionen i början av 2025.

”EU:s utvidgning bör ses som en fråga som berör hela Europas säkerhet. Kandidatländernas engagemang för de reformer som krävs spelar en avgörande roll. Finland och EU stöder kandidatländerna i arbetet. I det rådande geopolitiska läget är det särskilt viktigt att hålla fast vid EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska linje”, säger minister Adlercreutz.

Minister Adlercreutz tackade Tjeckien för landets initiativ till gemensam upphandling av ammunition till Ukraina. Tjeckiens initiativ gäller gemensam upphandling tillsammans med flera europeiska länder och med hjälp av landets kontakter till leverantörer utanför Europa.

”Den gemensamma upphandlingen av ammunition är en mycket viktig insats för att lindra Ukrainas akuta brist på ammunition under försvarskampen mot Rysslands olagliga och brutala anfallskrig. Finland har redan beslutat att delta i projektet med 30 miljoner euro”, konstaterar minister Adlercreutz.

Ministrarna Adlercreutz och Dvořák är kolleger i rådskonstellationen allmänna rådet. Rådet ansvarar för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 050 310 0274, och Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, statsrådets kansli