Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringens proposition om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna på remiss

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2024 15.24 | Publicerad på svenska 28.3.2024 kl. 15.30
Pressmeddelande

Avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta Staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA) undertecknades i Washington D.C. den 18 december 2023. Utkastet till regeringens proposition om att godkänna och sätta i kraft avtalet har tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av utrikesministeriet och sändes på remiss den 28 mars 2024. Utkastet till regeringsproposition har beretts i en bred förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Genom DCA-avtalet fördjupas det nära samarbete som Finland och Förenta staterna har med varandra på säkerhets- och försvarspolitikens område. I avtalet regleras Förenta staternas militära närvaro i Finland i alla säkerhetssituationer. Genom avtalet förbättras förutsättningarna för Förenta staternas stöd till Finland samtidigt som avtalet även inom ramen för Natomedlemskapets omständigheter stärker Finlands säkerhet. Dessutom stärker avtalet Förenta staternas och de övriga nordiska ländernas säkerhet. DCA-avtalet är baserat på Natos avtal mellan parterna i nordatlantiska fördraget om statusen för deras styrkor (SOFA-avtal) och kompletterar det.

I utkastet till regeringsproposition har arbetsgruppen gjort en bedömning av bestämmelserna i DCA-avtalet. Bestämmelserna gäller bland annat inresa och rörlighet för Förenta staternas trupper, truppernas tillträde till sådana av försvarsmaktens områden som används gemensamt av Finland och Förenta Staterna och användningen av dessa områden. Områdena fastställs i bilagan till DCA-avtalet och är sammanlagt 15 till antalet. Dessutom innehåller DCA-avtalet bestämmelser om förhandslagring av materiel, säkerheten för de amerikanska styrkorna, straffrättslig jurisdiktion samt den rättsliga ställningen för de amerikanska styrkorna och avtalsentreprenörerna.

Arbetsgruppens slutsats är att DCA-avtalet inskränker Finlands suveränitet och därför krävs två tredjedels majoritet i riksdagen för att avtalet ska godkännas.

Arbetsgruppen gjorde också en bedömning av DCA-avtalets viktigaste konsekvenser. De faktiska konsekvenserna av avtalet bestäms utifrån hur omfattande det framtida samarbetet är och i vilken utsträckning Förenta staternas styrkor kommer till Finlands territorium. Avtalet om försvarssamarbete innebär inte att Förenta staterna är permanent närvarande i Finland, utan eventuella amerikanska styrkor ska i princip finnas enligt rotationsprincipen.

Propositionsutkastet innehåller också flera anknytande lagar inom olika förvaltningsområden.

Utlåtanden om regeringspropositionen kan lämnas på utlatande.fi fram till den 12 maj 2024.

Mer information

Utrikesministeriet:
 

  • Kaija Suvanto, rättschef, arbetsgruppens ordförande, tfn +358 295 351 159
  • Minna Laajava, enhetschef (Enheten för säkerhetspolitik och krishantering), tfn +358 295 350 128

Försvarsministeriet:
 

  • Anna Korhola, äldre regeringssekreterare, tfn +358 29 514 0319
  • Tuomas Koskenniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 140 058

Försvarsmakten:
 

 
Tillbaka till toppen