Hoppa till innehåll

Regeringens strategimodell utvecklas: Ett projekt som ska bereda rekommendationer till den nya regeringen tillsattes

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2017 11.46 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 16.15
Pressmeddelande 612/2017

I samband med att den nuvarande regeringen inledde sitt arbete införde den också en förnyad strategimodell. Kärnan i modellen utgörs av det strategiska regeringsprogrammet och av regeringens handlingsplan, som är mer detaljerad än regeringsprogrammet och stöder genomförandet av det. Handlingsplanen samordnas dessutom med planen för de offentliga finanserna. Statsrådets kansli har tillsatt ett utvecklingsprojekt som med tanke på följande regeringsperiod ger rekommendationer i syfte att föra strategimodellen vidare till nästa nivå. Mandattiden löper ut vid utgången av 2018.

Den utredning som offentliggjordes i höstas tyder på att inställningen till den förnyade strategimodellen är positiv. Genomförandet av modellen anses dock till många delar ge utrymme för utveckling. Spetsåtgärden i projektet är därför att identifiera sätt att utveckla den nuvarande modellen så att den ska fungera bättre.

Målet är att trygga kontinuiteten i reformen av det strategiska regeringsprogrammet och främja statsministerns förutsättningar att leda regeringen som ett kollegium. Syftet är att stärka det strategiska och förvaltningsövergripande ledargreppet inom statsrådet. Dessutom ska projektet begrunda sätt att samla resurser till stöd för regeringens prioriteringar och sätt att bidra till enhetlighet inom statsrådet.

Projektgruppen är liten och arbetssättet bygger på ett nätverkskoncept. Riksdagspartierna och ministeriernas kanslichefer deltar aktivt i arbetet. Arbetet leds av statssekreterare Paula Lehtomäki från statsrådets kansli och statssekreterare som kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet. Projektet har en uppföljnings- och stödgrupp med företräde för varje riksdagsparti.

Beslut om tillsättande (på finska)

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280 och Jouni Varanka, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 160 177, statsrådets kansli