Hoppa till innehåll

Republikens president har beslutat om Finlands anslutning till Nato SOFA-avtalet och Parisprotokollet

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2024 11.40 | Publicerad på svenska 27.3.2024 kl. 14.03
Pressmeddelande

Den 22 mars 2024 godkände republikens president Nato SOFA-avtalet och Parisprotokollet. Republikens president har också stadfäst lagarna om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet och de ändringar som ska göras i vissa nationella lagar till följd av anslutningen.

Republikens president beslutade den 22 mars om Finlands anslutning till avtalet Nato SOFA och Parisprotokollet. Nato SOFA som avser avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor har upprättats för att fastställa den rättsliga ställningen för Natoländernas styrkor när de i samband med deras officiella uppdrag vistas inom ett annat Natolands territorium.


Parisprotokollet gäller status för internationella militära högkvarter som inrättats i enlighet med nordatlantiska fördraget. Genom Parisprotokollet utvidgas bestämmelserna i Nato SOFA också till att gälla Natos högkvarter och deras militära och civila personal i andra medlemsländer.

Finland ansluter sig till avtalet och protokollet genom att deponera anslutningsinstrumenten hos Förenta staternas regering som är depositarie för avtalen. Anslutningen träder i kraft 30 dagar efter dagen för deponering av anslutningsinstrumenten.

Republikens president har också stadfäst de lagar genom vilka avtalet och protokollet sätts i kraft och samtidigt blir en del av Finlands lagstiftning samt de ändringar som till följd av anslutningen kommer att göras i vissa nationella lagar. Ikraftträdandelagarna sätts i kraft genom förordning av statsrådet efter att Finland har deponerat anslutningsinstrumenten som gäller avtalet och protokollet. Ändringarna i de nationella lagarna träder i kraft den 1 och 27 april 2024.

 

Mer information

Utrikesministeriet

• Maria Guseff, enhetschef, tfn . +358 295 351 158

Försvarsministeriet

• Hanna Nordström, lagstiftningsdirektör, tfn . +358 295 140 600

 

E-postadresserna har formen [email protected].