Hoppa till innehåll

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i internationell krishantering, Rysslands invasion av Ukraina och Finlands Natomedlemskapsprocess

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.11.2022 12.43 | Publicerad på svenska 25.11.2022 kl. 13.29
Pressmeddelande 678/2022

Fredagen den 25 november beslutade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att Finland fortsätter att delta i OIR-insatsen (Operation Inherent Resolve) i Irak med cirka 75 soldater till utgången av 2024. Detta innefattar deltagande i utbildnings- och rådgivningsuppgifter med tillhörande stabs-, förvaltnings- och stöduppgifter. Riksdagen lämnas en redogörelse i saken i enlighet med lagen om militär krishantering.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade också Finlands deltagande i internationell krishantering överlag. För närvarande deltar Finland i nio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 335 soldater inom ramen för FN, EU, Nato och den internationella koalitionen mot Isis.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade även Rysslands anfallskrig mot Ukraina, säkerhetsläget i Europa och hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 773, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet