Hoppa till innehåll

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade gps-störningar och Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.5.2024 12.41 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 15.00
Pressmeddelande 215/2024
TP-Utvan kuvituskuva

Fredagen den 3 maj diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott de gps-störningar som härstammar från Ryssland. Finland fortsätter att hålla nära kontakt med Natoallierade och EU-partner i frågan.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också Försvarsmaktens deltagande i internationell övningsverksamhet. Finlands Natomedlemskap, det fördjupade försvarssamarbetet med Förenta staterna, Sverige, Norge, Storbritannien och andra viktiga allierade och den betydande förändringen i den säkerhetspolitiska miljön påverkar Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet. Övningsverksamhetens karaktär har förändrats och allierade övar allt oftare i Finland. Övningarna stärker alliansens och Finlands försvar och ökar de allierades kännedom om verksamhetsmiljön i den nordliga regionen.

Ytterligare information: Outi Holopainen, understatssekreterare, tfn 0295 350 841, utrikesministeriet, och Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet