Hoppa till innehåll

Resten av partistöden för 2023 beviljades

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.5.2023 13.57 | Publicerad på svenska 11.5.2023 kl. 14.01
Pressmeddelande 211/2023

Den 11 maj beviljade statsrådet partistöden för tiden 1 maj–31 december 2023. Ålands andel inberäknat uppgår partistöden till 23 756 666 euro.

Statsunderstöd beviljas för att stödja partiernas politiska verksamhet och deras informationsverksamhet och kommunikation. Partistöden fördelas i proportion till det antal platser i riksdagen som partierna fått vid riksdagsvalet. Partistöd har delats ut sedan 1967.

Partierna måste använda 5 procent av partistödet för kretsorganisationernas verksamhet och en lika stor andel för kvinnornas politiska verksamhet under 2023. 

Det stöd som beviljats Ålands landskapsregering ska användas för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland.

Partierna, antalet platser i riksdagen inom parentes och de beviljade partistöden:

Samlingspartiet r.p. (48): 5 701 599,84 euro
Sannfinländarna r.p. (46): 5 464 033,18 euro 
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (43): 5 107 683,19 euro 
Centern i Finland r.p. (23): 2 732 016,59 euro 
Gröna förbundet r.p. (13): 1 544 183,29 euro 
Vänsterförbundet r.p. (11): 1 306 616,63 euro 
Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 069 049,97 euro 
Kristdemokraterna i Finland r.p. (5): 593 916,65 euro 
Rörelse nu r.p. (1): 118 783,33 euro 
Partierna sammanlagt (199): 23 637 882,67 euro

Ålands landskapsregering: 118 783,33 euro

Ytterligare information: Heidi Alajoki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 588, statsrådets kansli