Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ritva Reinikka har utnämnts till arbetslivsprofessor i utvecklingsekonomi

Utrikesministeriet 18.12.2019 9.10
Nyhet

Forskaren och experten inom utvecklingspolitik, ekonomie doktor Ritva Reinikka har utnämnts till arbetslivsprofessor i utvecklingsekonomi. Professuren finansieras delvis med medel för utvecklingssamarbete och är placerad vid Helsinki Graduate School of Economics.

Under de senaste åren har ekonomie doktor Ritva Reinikka bidragit med sin internationella expertis till Finlands utvecklingspolitik.

Ritva Reinikkas aktningsvärda karriär inom utvecklingspolitiken har gått från utrikesministeriet till akademisk forskning och vidare till expert vid Världsbanken. Reinikka har tjänstgjort vid Världsbanken i 20 år.

Under de senaste åren har Reinikka bland annat varit med om att utföra en oberoende utvärdering av resultaten av Finlands utvecklingssamarbete (2015) och en utredning om Finlands roll i lösandet av den globala utbildningskrisen (2018).

Den nya arbetslivsprofessuren och forskningsgruppen inom utvecklingsekonomi finansieras delvis med medel för utvecklingssamarbete. Den finansiering som beviljats i form av statsunderstöd fortsätter till och med 2021 och uppgår till 137 000 euro.

Arbetslivsprofessorn och forskningsgruppen bedriver i samarbete med internationella aktörer forskning som stöder utvecklingsländernas ekonomi och välfärd. Forskningen hjälper bland annat att finna svar på utbildningskrisen.

Helsinki Graduate School of Economics är Aalto-universitetets, Hankens och Helsingfors universitets gemensamma enhet för ekonomisk vetenskap. Den har starka förutsättningar att samarbeta och utveckla tvärvetenskaplig forskning inom utvecklingsstudier och pedagogik, såväl i Finland som internationellt.

 

Tillbaka till toppen