Hoppa till innehåll

Utvecklandet av elektronisk röstning kommer inte att fortsätta

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.1.2010 16.29 | Publicerad på svenska 3.12.2014 kl. 3.52
Pressmeddelande 13/2010

Internetröstning är en sannolik utvecklingsriktning

Regeringen behandlade vid sin aftonskola den 13 januari det fortsatta utvecklandet av den elektroniska röstningen. Regeringen beslutade att utvecklandet av den elektroniska röstningen på röstningsställena inte fortsätter för tillfället, utan tills vidare tillämpas det nuvarande valsystemet. Samtidigt följer man den internationella utvecklingen av elektronisk röstning.

Dagens valsystem fungerar i regel tekniskt sett problemfritt och det anses tillförlitligt. I ljuset av de erfarenheter man gjort kan den elektroniska röstningen på röstningsställena inte erbjuda någon sådan total nytta som skulle ge orsak till fortsatt utveckling.

Om man utifrån internationella erfarenheter beslutar att gå vidare med utvecklandet av den elektroniska röstningen vid sidan av den traditionella röstningen går utvecklingen sannolikt i riktning mot Internetröstning. Fördelen med Internetröstning är att röstningen blir lättare och mer flexibel än för närvarande, vilket kan öka valdeltagandet.

När det gäller Internetröstning måste man dock först ta ställning till frågor som gäller de röstandes valhemlighet och valfrihet.

Om ett försök med Internetröstning genomförs, kan det ske tidigast i kommunalvalet 2016. Tidtabellen beror på hur snabbt ett informationssäkert system med öppen källkod kan skapas.

Ytterligare information: Jussi Aaltonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050-573 1732, Tiina Astola, kanslichef, tfn 09-1606 7502, Johanna Hautakorpi, specialmedarbetare, tfn 09-1606 7506, justitieministeriet