Hoppa till innehåll

Skatteförvaltningens utlåtande om skatteplikten för måltidstjänsterna i anslutning till statsministerns tjänstebostad

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 4.6.2021 14.28 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 9.43
Pressmeddelande 365

Statsrådets kansli fick i dag den 4 juni svar från Skatteförvaltningen på sin begäran om utlåtande om skatteplikten för måltidstjänsterna i anslutning till statsministerns tjänstebostad. Den 31 maj bad statsrådets kansli Skatteförvaltningen att ta ställning till kansliets tolkning att måltidstjänsterna i anslutning till statsministerns tjänstebostad i enlighet med 70 § 3 mom. i inkomstskattelagen inte är skattepliktiga.

Enligt Skatteförvaltningens utlåtande är statsministerns måltidsförmån skattepliktig.

Statsrådets kansli utarbetar nya anvisningar gällande måltidstjänsterna i anslutning till statsministerns tjänstebostad


På basis av Skatteförvaltningens utlåtande kommer statsrådets kansli att utarbeta nya anvisningar gällande tjänsterna i anslutning till boendet och ändra tidigare praxis. Statsrådets kansli har senast i juni 2019 preciserat de tjänster som hör till statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i sin anvisning som beskriver praxis gällande tjänsterna. I anvisningen preciseras bland annat de tjänster som hör till boende på Villa Bjälbo, inklusive måltidstjänster. Anvisningen har utfärdats av understatssekreterare Timo Lankinen. Den tidigare anvisningen är från 2010.

Statsminister Sanna Marin korrigerar sin förhandsifyllda skattedeklaration för 2020 i enlighet med Skatteförvaltningens utlåtande.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, kontakt via Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821