Hoppa till innehåll

Skydd och hållbar användning av den marina miljön som mål för agendan för en blå ekonomi i EU

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.5.2021 11.39 | Publicerad på svenska 31.5.2021 kl. 16.20
Pressmeddelande 326/2021
Bild: kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Den 17 maj publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande, som presenterar en detaljerad agenda för att främja en hållbar blå ekonomi i EU. En hållbar blå ekonomi ingår som ett led i den mer övergripande europeiska gröna given, som är av avgörande betydelse för Europas framtid. En hållbar blå ekonomi förutsätter att världshavens och havens tillstånd är gott.

De centrala sektorerna inom den blå ekonomin är marinindustrin, sjöfarten, hamnverksamheten, fisket, vattenbruket och kustturismen. I EU genererar dessa traditionella sektorer inom den blå ekonomin 4,5 miljoner direkta arbetstillfällen och har en omsättning på över 650 miljarder euro. Uppgifterna framgår av en rapport från 2020.

Havsklustret i Finland, som består av marinindustrin, sjöfarten och hamnarna, hade en omsättning på närmare 15 miljarder euro 2019 och sysselsatte nästan 50 000 personer. En hållbar blå ekonomi och dess grundtanke om klimatneutralitet och nollförorening medför betydande ekonomiska möjligheter för Finland och stöder samtidigt Finlands mål att förbättra Östersjöns och världshavens tillstånd.

De viktigaste delområdena i agendan är klimatneutralitet och nollförorening, cirkulär ekonomi och minskning av föroreningar, biologisk mångfald och investering i naturen, klimatanpassning och resilienta kuster, hållbar livsmedelsproduktion samt bättre förvaltning av havsområdena.  

Finansiering av den hållbara blå ekonomin är ett centralt verktyg med tanke på genomförandet av agendan. Europeiska kommissionen samt Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden kommer att öka sitt samarbete inom hållbar blå ekonomi, och samarbetet kommer att få stöd från den nya Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och BlueInvest-fonden. Också andra EU-program, såsom forskningsprogrammet Horisont Europa, kommer att bidra till omställningen. 

Med blå ekonomi avses i allmänhet havsbaserade näringar, som också kallas maritim ekonomi.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 330, [email protected], och Emma Borg, projektplanerare, tfn 0295 160 310, [email protected], statsrådets kansli