Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Staten och Helsingfors stad inleder samarbete med Världsekonomiskt forum

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2020 14.30 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 14.40
Pressmeddelande

Världsekonomiskt forum, kommunikationsministeriet och Helsingfors stad inleder ett samarbete som syftar till att påskynda digitaliseringen, dataekonomin och automationsutvecklingen. Ur Finlands och Helsingfors synvinkel är det viktigt att det nationella och internationella datasamarbetet effektiviseras och att man skapar internationell genomslagskraft för Finlands omfattande datakompetens.

Den pågående digitala omvälvningen förändrar verksamhetssätten och verksamhetsmodellerna inom alla samhällssektorer. Syftet med samarbetet med Världsekonomiskt forum är att främja utvecklingen av ny teknik och nya typer av samhälls- och affärsekonomiska strukturer samt att sprida bästa praxis i anslutning till dessa globalt.

I samarbetsavtalet, som undertecknades i juni, avtalas om att en sakkunnig ska utstationeras till Världsekonomiskt forums Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) för viss tid.

Kommunikationsministeriet och Helsingfors stad fortsätter också att utreda förutsättningarna för att inrätta ett verksamhetsställe för C4IR-nätverket i Finland. Verksamhetsstället kommer att fokusera på att främja den internationella datapolitiken och dataekonomin.

- Det finländska samhällets välfärd och ekonomiska framgång är beroende av att vi påskyndar den digitala utvecklingen och producerar banbrytande tjänster också för försäljning runt om i världen. Den roll det finländska verksamhetsstället planerats ha som främjare av dataekonomi och datapolitik stöder utmärkt våra nationella prioriteringar. Det väsentliga är att vi når en nyckelposition i det internationella påverkansnätverket, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Det samarbete med Världsekonomiskt forum som Helsingfors inledde 2019 har erbjudit oss flera möjligheter att utveckla stadens verksamhet, internationellt samarbete och nätverkande med centrala forskningsorganisationer och företag. Det är betydelsefullt att det avtal som staten och Helsingfors stad nu har undertecknat ökar samarbetet kring dataekonomi, där Finland och Helsingfors också globalt sett är föregångare, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

- Framåtblickande, snabbfotade organisationer kommer att kunna dra mest nytta av den fjärde industriella revolutionen. Ny teknik förser oss med obegränsade möjligheter, men vi måste se till att det finns tydliga ramverk på plats för hur den används. Vi ser fram emot ytterligare samarbeten med Helsingfors stad för att säkerställa att vi tillsammans utformar en människocentrerad politik kring ny teknik som kommer att gynna hela samhället, inte bara ett privilegierat fåtal, sade Murat Sonmez, Managing Director och Head of Centre for the Fourth Industrial Revolution Network, Världsekonomiskt forum.

De praktiska förberedelserna för projektet inleddes i februari 2020. I den nationella projektgruppens arbete deltar för närvarande utöver statsförvaltningen och städerna också företrädare för forskning och näringsliv.

Kommunikationsministeriet ansvarar för samordningen av projektet. Helsingfors stad svarar för fullgörandet av Fellow-förpliktelsen i anslutning till avtalet.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, kommunikationsministeriet

Antti Paasilehto, råd för internationella ärenden, tfn 040 532 5657, kommunikationsministeriet

Sanna-Mari Jäntti, kontaktchef, tfn 0400 536 581, Helsingfors stad

Om Världsekonomiskt forum

Världsekonomiskt forum är den internationella organisationen för offentlig-privat samarbete. Organisationen engagerar de främsta ledarna inom politik, affärsliv och ekonomi, kultur samt andra samhällsledare för att forma globala, regionala och industriella agendor. Den grundades 1971 som en ideell stiftelse och har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz. Den är oberoende, opartisk och inte knuten till några specialintressen.

Centre for the Fourth Industrial Revolution Network utvecklar tillsammans innovativa strategier för riktlinjer och reglering av teknik. Team från 13 länder skapar människocentrerade och flexibla riktlinjer som ska vägleda beslutsfattare och lagstiftare och forma framtiden för ny teknik på sätt som maximerar fördelarna och minimerar riskerna. Fler än 40 projekt pågår inom sex områden: artificiell intelligens, autonom mobilitet, blockchain, datapolicy, drönare och sakernas internet.

Statsrådets projektportal: Maailman talousfoorumin ja Suomen hankekumppanuus digitalisaatio-, datatalous- ja automaatiokehityksen vauhdittamiseksi
Helsingfors stad
Broschyr: The Digital Future is Here - Let's Build it Together at a Global Scale

 
Tillbaka till toppen