Hoppa till innehåll

Statsminister Marin i Europeiska rådet: Ukraina kämpar för den regelbaserade internationella ordningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.3.2023 22.55 | Publicerad på svenska 24.3.2023 kl. 11.42
Pressmeddelande
Statsminister Marin talar till media i Europeiska rådet
Bild: EU rådet

Europeiska rådet sammanträdde den 23 mars för att diskutera bland annat EU-ländernas stöd till Ukraina och de globala konsekvenserna av kriget. I denna diskussion deltog också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via videolänk och FN:s generalsekreterare António Guterres. Dagens andra huvudtema var åtgärder för att stärka Europas konkurrenskraft på lång sikt.

Enligt statsminister Sanna Marin måste Europa och dess partner övertyga det internationella samfundet och särskilt det globala syd om att stöd till Ukraina innebär försvar av den regelbaserade internationella ordningen.
 
Ukrainas militära framgång är en förutsättning för en rättvis fred, betonade statsministern. Det nuvarande stödet räcker inte till, utan stödet i form av tunga vapen måste utökas.
 
”Europa måste kunna svara på den här utmaningen. Det är också viktigt att snabbt hitta en lösning på frågan om att öka vår försvarsindustris kapacitet”, sade statsminister Marin.
 
I sina slutsatser om Ukraina välkomnar Europeiska rådet överenskommelsen i rådet om att snarast leverera artilleriammunition till Ukraina och om gemensam upphandling av ammunition.

”Med tanke på det långsiktiga stödet är det också viktigt att besluta om en höjning på 3,5 miljarder euro av den totala finansieringen för den europeiska fredsfaciliteten”, sade statsministern.
 
Europeiska rådet diskuterade också den internationella brottmålsdomstolens arresteringsorder mot president Putin samt utökning och genomförande av sanktionerna och åtgärder för att förhindra kringgående av sanktionerna.
 
Enligt statsminister Marin behövs det ökade påtryckningar på och sanktioner mot både Ryssland och dem som stöder landet. Tvångsförflyttningar av civila och särskilt barn till Ryssland är krigsförbrytelser, och sanktioner måste riktas mot dem som är ansvariga.
 
Under diskussionen kring konkurrenskraft och ekonomi konstaterade statsministern att EU kan uppnå en globalt ledande ställning endast genom att utnyttja sina egna styrkor, till exempel den fungerande och genuint konkurrensbaserade inre marknaden. Statsministern betonade också den strategiska betydelsen av en öppen och regelbaserad internationell handel i det rådande geopolitiska och ekonomiska läget.
 
Andra frågor som tas upp i slutsatserna och som är viktiga för Finland är strävan efter en ledande ställning inom utnyttjandet av digitala lösningar, såsom artificiell intelligens, kvantdatorteknik, mikroelektronik och 6G, samt tillvaratagande av de möjligheter som cirkulär ekonomi och bioekonomi erbjuder.
 
Fredagen den 24 mars efter Europeiska rådets möte hålls också ett eurotoppmöte om det ekonomiska läget och samordningen av politiken i euroområdet.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli