Hoppa till innehåll

Statsminister Sipiläs tal på den stora jämställdhetsfesten i Tammerfors

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.3.2017 10.50 | Publicerad på svenska 8.3.2017 kl. 11.07
Tal

(med reservation för ändringar)

Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat,
Mina damer och herrar,
Ladies and Gentlemen,

Jag vill inleda med att önska er alla en trevlig internationell kvinnodag!

Det är en stor ära för mig att få delta i denna stora jämställdhetsfest. Det är verkligen fint att ett så stort antal unga är närvarande här i Tammerforshuset eller deltar i festen runt om i Finland via webbsändningen.

Vi fick nyss se en fin dokumentär om den finländska jämställdhetens historia. Vi har globalt sett verkligen varit pionjärer när det gäller jämställdhet mellan könen. Att Finland år 1906, redan innan landet blev självständigt, som första land i världen gav kvinnorna fullständiga politiska rättigheter är en väldigt fin sak. Det öppnade upp för den ekonomiska och sociala utveckling som vi i dagens Finland får skörda frukterna av. Såsom dokumentären skildrade har detta arbete krävt mod, idoghet och problemlösningsförmåga. Det har förutsatt en stark demokrati. Det har förutsatt att också männen har insett vikten av jämställdhet. 

Det är alldeles fantastiskt att en ung finländsk kvinna i likhet med Katariina kan säga: jag har inte tänkt på jämställdhetsfrågor, för jag känner att jag är jämställd med pojkar. Det är precis så det också ska vara. Det är emellertid väldigt viktigt att en finländsk kvinna kan säga samma sak också i senare skeden av livet. I det avseendet återstår en del arbete även i Finland, bland annat i fråga om lönejämställdhet och glastak i yrkeslivet. Och samtidigt måste vi också vara alerta i andra slags jämställdhetsfrågor, t.ex. i fråga om marginalisering bland unga pojkar.

Det behövs fler kvinnor också i det samhälleliga beslutsfattandet. Jag blev väldigt glad över den utmaning jag fick av Katariina, och jag svarar gärna på den. Plan Internationals ”Girls Takeover” är ett ypperligt initiativ.

Jag vill ta tillfället i akt och påminna er om att ett av projekten under Finlands jubileumsår går under namnet ”100 jämställdhetsgärningar”. Strax före jul utmanade min ministerkollega Timo Soini mig att delta i kampanjen med en konkret gärning för jämställdheten mellan könen. Jag ansluter mig nu genom att utmana så många stats- och premiärministrar som möjligt runt om i världen att delta i initiativet Girls Takeover. Jag är fullständigt övertygad om att en större andel kvinnor i beslutsfattandet förbättrar världen. 

Mina damer och herrar,

Vi bör outtröttligt arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om den här dagen, den 8 mars, är en speciell festdag, är det allra viktigaste trots allt att vi lever och arbetar för ett jämställt samhälle varje dag, 365 dagar om året. Det räcker inte att kvinnorna själva arbetar för detta – det är minst lika viktigt att också vi män sluter upp helhjärtat.

Jämställdhet mellan könen är en av hörnstenarna i det finländska samhället. Jämställdheten är också en av hörnstenarna i den globala utvecklingen. Alltför många flickor saknar än i dag möjligheter att gå i skola. Alltför många kvinnor får inte sin röst hörd i samhället. Alltför få kvinnor får själva bestämma över sitt liv och sin kropp. 

En något unken diskussion om kvinnors rättigheter och om jämställdhet mellan könen har oroväckande nog åter uppstått också i de västerländska samhällena. I samband med detta finns det också en risk att flickorna och kvinnorna i mer avlägsna länder, som behöver vårt stöd allra mest, glöms bort. 

Det är viktigt att vi finländare i detta läge frågar oss själva: vem är vi, vilka frågor tror vi på och vad är vi beredda att göra för dem? Vi har nu kört i gång. Min ministerkollega Kai Mykkänen meddelade förra veckan att Finland anvisar 20 miljoner euro i tilläggsfinansiering till arbetet för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer. Det är fråga om att stödja grundläggande mänskliga rättigheter.

Och det kommer mera.

Kära vänner,

Finland fyller alltså 100 år i år. Jämställdhet mellan könen är en av hörnstenarna i vårt samhälle. Vi har varit föregångare när det gäller jämställdhet globalt sett. Och den internationella diskussionen om jämställdhet mellan kvinnor och män behöver just nu allt stöd den kan få.

Därför har Finland beslutat att åter vara först i världen i ytterligare en jämställdhetsfråga. I dag inrättar vi ett internationellt jämställdhetspris som kommer att beviljas en internationellt erkänd försvarare av jämställdhet mellan kvinnor och män. Finlands regering delar senare i år ut priset för första gången. I jubileumsårets anda skapar vi Tillsammans grunden för priset – vi tror på crowdsourcing och tar gärna emot förslag på den första mottagaren av priset.

Jag hoppas att denna stora jämställdhetsfest kan sprida Finlands budskap till alla flickor och kvinnor, och naturligtvis även pojkar och män, i världen: jämställdhet kan uppnås i alla samhällen, överallt i världen.

Tack.