Hoppa till innehåll

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott beslutade att Finland deltar i utlysningen av en europeisk superdator

statsrådets kansliundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2024 14.44 | Publicerad på svenska 20.3.2024 kl. 15.03
Pressmeddelande 92/2024

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade Finlands deltagande i utlysningen av placeringsort för en EuroHPC-superdator med en finansieringsandel på högst 250 miljoner euro. Den konkurrenskraftiga livslängden för superdatorn EuroHPC LUMI som är placerad i Finland löper ut 2027, och beredningen för att ersätta den har redan inletts.

Enligt regeringsprogrammet har regeringen för avsikt att upprätthålla kapaciteten i det högpresterande datorsystemet. Under budgetförhandlingarna hösten 2023 var ett av de centrala besluten att bekräfta denna avsikt. Investeringar i Kajanas superdatorekosystem stärker också östra Finlands livskraft och förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Planen är nu att förnya superdatorn EuroHPC LUMI i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för utveckling av artificiell intelligens och med stöd av den allmänna uppfattningen om den tekniska utvecklingens riktning i forskarvärlden.

Enligt den preliminära planen kommer de totala kostnaderna att uppgå till 500–600 miljoner euro varav EU finansierar 250–300 miljoner euro. Finlands andel av finansieringen beror på hur många länder som ansluter sig till konsortiet under Finlands ledning.

Målet är att en ny europeisk superdator finns till forskarnas och företagens förfogande 2027.

Ytterligare information: Petteri Kauppinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 147