Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Taiex-programmet fyller 25 år

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 10.06 | Publicerad på svenska 13.12.2021 kl. 10.50
Nyhet

Programmet för kortvarigt expertstöd Taiex, som finansieras av Europeiska unionen, fyller 25 år i år. Den milstolpen firades i Finland med en publikation och ett evenemang.

Taiex inledde sin verksamhet i januari 1996 som tekniskt bistånd till de så kallade associerade länderna i Central- och Östeuropa för att dessa ska närma sig unionens inre marknad. Programmet har senare utvidgats både tematiskt och geografiskt och är i dag ett globalt utvecklingsprogram som sammanför experter inom den offentliga förvaltningen från olika delar av världen. Enligt kommissionens statistik har över 40 000 experter deltagit i Taiex-verksamheten sedan 1996, och över 26 000 evenemang har ordnats inom ramen för programmet.

Taiex ur olika synvinklar

Den nationella 25-årsfesten för Taiex ordnades virtuellt den 25 november. Många deltog i den virtuella festen, där det bjöds på tal av representanter för utrikesministeriet, kommissionen och finländska Taiex-aktörer.

Öppningstalet vid festseminariet hölls av utrikesministeriets statssekreterare Matti Anttonen, som konstaterade att Taiex under årens lopp varit ett konkret verktyg för Finland att sin lilla storlek till trots bidra med viktiga insatser i världen. Hälsningen från kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar framfördes av tjänstförrättande enhetschefen Francisco López-Menchero. López-Menchero tackade Finland för aktivt deltagande i Taiex särskilt under de senaste åren. Den nationella samordnaren för Taiex vid utrikesministeriet, Eerikki Vainio, berättade därefter om Finlands deltagande i Taiex från 1996 till 2021. 

Även personer som på ett eller annat sätt deltagit i Taiex verksamhet talade vid festen. Det skedde genom en helhet bestående av tre anföranden, där varje talare betraktade Taiex ur lite olika perspektiv. Först berättade direktören för lagfrågor Ritva Suurnäkki från Transport- och kommunikationsverket Traficom utifrån sina erfarenheter hur verksamheten ter sig för en sakkunnig. Enhetschefen Helena Ewalds från Institutet för hälsa och välfärd betraktade i sin tur Taiex ur en organisations synvinkel. 

I det tredje anförandet i helheten talade Finlands ambassadör i Rumänien och Moldavien Marjut Akola om Taiex ur en finsk beskicknings perspektiv.

I anförandena betonades bland annat vikten av växelverkan vid Taiex-möten, vikten av att lyssna på mottagarförvaltningens behov samt expertisens och experternas centrala roll i verksamheten.

Festseminariet avslutades med en videohälsning från kommissionären med ansvar för internationella partnerskap Jutta Urpilainen.

 

Publikation ger verksamheten långvarigare synlighet

Några dagar före evenemanget publicerades Taiex festpublikation 25 vuotta asiantuntijayhteistyötä: Euroopan unionin TAIEX-ohjelma ja Suomi (25 år av expertsamarbete: Europeiska unionens Taiex-program och Finland). I publikationen gås Taiex utveckling igenom från det att programmet inleddes och fram till i dag, och publikationen fungerar därmed som ett grundläggande informationspaket om Taiex.

Utöver en presentation av programmet innehåller publikationen en sammanfattning av Finlands deltagande i Taiex-verksamheten. Detta behandlas genom både antalet deltagare och den geografiska och tematiska inriktningen av verksamheten. Publikationen innehåller också korta kommentarer av de finländska experter och organisationer som deltagit i Taiex. Av kommentarerna kan man utläsa att deltagandet i Taiex har upplevts som nyttigt i Finland, och att det finns en bred kännedom om fördelarna av att delta.

”Publikationen är avsedd för alla som är intresserade av Taiex verksamhet. Utöver att den innehåller en genomgång av Finlands deltagande, hoppas jag att den också uppmuntrar nya aktörer att komma med i verksamheten. I publikationen har man starkt velat lyfta fram hur våra deltagare har upplevt verksamheten. Det erbjuder ett erfarenhetsbaserat perspektiv för alla som själva funderar på att delta”, sammanfattar Eerikki Vainio.

 

Nationell Taiex-samodnare (2019–2021) 

Eerikki Vainio, sakkunnig

 

 

 

 

 

 

 
Tillbaka till toppen