Hoppa till innehåll

Tidskriften Kehitys-Utveckling och kommunikationsverksamheten för att öka kunskapen om utvecklingsfrågor läggs ned i samband med reformen av utrikesförvaltningen

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2024 10.56 | Publicerad på svenska 17.6.2024 kl. 11.03
Pressmeddelande

Som ett led i reformen av utrikesförvaltningen har man beslutat om ändringar i utrikesministeriets kommunikation. I arbetsgruppsrapporten som överlämnades i slutet av 2023 rekommenderades det att kommunikationsavdelningens fokus ska ligga på aktualitetskommunikation och strategisk kommunikation samt att utrikesministeriets kommunikation ska riktas framför allt till utlandet och stödja Finlands utrikespolitiska inflytande.

I enlighet med dessa rekommendationer läggs enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel ned från och med den 31 juli 2024. I utrikesministeriets kommunikation om utvecklingsfrågor fokuseras i fortsättningen på aktuella ärenden. I organisationsreformen som träder i kraft den 1 augusti 2024 koncentreras all extern kommunikation, inklusive utvecklings- och handelsrelaterad kommunikation, till den nya kommunikationsenheten.

Ministeriets kommunikation som syftar till att öka kunskapen om utvecklingsfrågor och främja utbildning om global utveckling upphör, och den sista upplagan av tidskriften Kehitys-Utveckling publicerades i juni. Utöver pappersversionen av tidskriften ska också webbsidorna och kanalerna i sociala medier läggas ned före utgången av augusti.

Ytterligare information

  • Mikko Koivumaa (endast den 17 juni 2024), kommunikationsdirektör, tfn 0295 350 427
  • Ville Cantell, enhetschef, utrikesministeriet, enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel, tfn 0295 351 847
  • E-postadresserna har formen [email protected]