Hoppa till innehåll

Toppmötet för Barentsregionens samiska urbefolkning i Bryssel

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 9.14 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 9.20
Pressmeddelande

Sametinget på finsk sida samt det finska ordförandeskapet i Barents Euro-Arktiska Rådet (2021–2023) i samarbete med Europaparlamentet, kommer att anordna ett toppmöte för den samiska urbefolkningen i Bryssel den 22–24 mars 2023.

Mötets huvudämnen är klimatförändringar i den arktiska regionen, EU:s nordliga politik och det samiska folket, samt traditionell kunskaps- och kulturarv i de samiska samhällena.

Samiska folkvalda från Finland, Norge och Sverige att i gemenskap sammanträffa med EU:s beslutsfattare i Bryssel. Målet är att främja dialog och samarbete mellan samiska församlingar och EU-institutioner, samt att dela information och erfarenhet för att stödja en hållbar utveckling.

Bland toppmötets talare är talmannen för Finlands Riksdag Matti Vanhanen, den förste vice ordföranden för Sametinget på finsk sida: Anni Koivisto, och Europaparlamentets president Roberta Metsola.

Toppmötet lyfter också fram samisk kultur: konstnären Anders Sunna ska visa sin konst i EU-parlamentet den 22 mars och musiker Niko Valkeapää, Anna Morottaja och Ailu Valle kommer att spela sin musik under mötesprogrammet. Parallellt med toppmötet, anordnar Barents Regionala Ungdomsrådet (BRYC) ett ungdomsevenemang i samarbete med EU-Samiska Youth Idea Lab-projektet.

Barents Euro-Arktiskt Rådet


Barents Euro-Arktiskt Rådet (BEAR) grundades på Norges initiativ i 1993 genom Kirkenes-deklarationen som ett samarbetsforum mellan Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Som ett resultat av Rysslands anfallskrig har samarbetet med Ryssland frysts i alla BEAR-sammanhang. BEAR-aktiviteter fortsätter i "Ordförandeskapets vänner"-formatet, som skapats av Finland och inkluderar de andra BEAR-medlemsländerna och EU med undantag för Ryssland.


Det praktiska samarbetet drivs av BEAR arbetsgrupperna, inklusive urfolksarbetsgruppen (WGIP), som har en särställning av ett rådgivande organ. Arbetsgruppens mål är att skydda och lyfta fram urbefolkningars intressen. Sedan samarbetet med Ryssland avbröts, har de fortsatt sin verksamhet med representation av det samiska folket på Finsk, Norsk och Svensk sida. De spelar också en nyckelroll i förberedelserna av toppmötet.

Läs mer på engelska på Sami summit -webbsidan.

Mer information

  • Jari Vilén, Ordförande för tjänstemannakommittén (CSO) i Barents Euro-Arktiskt Rådet, ambassadör, +358 295 350 381, [email protected] 
  • Anni Koivisto, Ordförande i BEAR urfolksarbetsgruppen, 1:e vice ordförande i Sametinget, +358 40 415 5969, [email protected]