Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Transparensen i Finlands utvecklingssamarbete på medelnivå i internationell jämförelse

Utrikesministeriet
24.6.2020 17.00
Nyhet

I transparensindexet över internationellt utvecklingssamarbete som publiceras av organisationen Publish What You Fund placerar sig Finland på plats 29 av de 47 givare som utvärderas. Finlands transparenspoäng steg en aning, men vitsordet är fortfarande medelmåttigt och rankningen sjönk då de övriga givare som utvärderades förbättrade sin transparens.

Kvaliteten och omfattningen av öppna data om internationellt utvecklingssamarbete har ökat betydligt under de senaste två åren, visar det senaste transparensindexet (Aid Transparency Index 2020).  

Indexet mäter hur väl givare följer kraven i det internationella initiativet för transparens i biståndet (International Aid Transparency Initiative, IATI). Det gäller till exempel att offentliggöra information om planer, budgeter och olika projekt i överenskommet, jämförbart format.

De största problemen i alla organisationer gäller publicerandet av resultatinformation. Endast vissa organisationer offentliggör information om enskilda projekt och endast få publicerar utvärderingar av projekt. Utan dessa är det inte möjligt att följa upp projektens resultat och effektivitet.

Finland på andra plats bland de nordiska länderna

Finland placerar sig bland indexets majoritet, det vill säga givarna med medelmåttig öppenhet. De uppgifter som utrikesministeriet publicerar har blivit en aning mer aktuella, av högre kvalitet och mer omfattande, men det förekommer fortfarande stora brister.

Utrikesministeriet har satsat mycket på att lösa vissa av de centrala problemen, till exempel när det gäller publiceringen av resultatinformation, och under de närmaste åren kommer kvaliteten gällande öppna data att öka. Projektens basinformation (beskrivning av verksamheten, finansiering) finns tillgänglig för alla på ministeriets webbplats strax efter att finansieringsbeslutet har fattats. Även budgetinformationen ges ut i bred omfattning.

I likhet med tidigare år klarade sig multilaterala organisationer bättre än statliga verk och ministerier. Det bästa resultatet nådde även i år Asiatiska utvecklingsbanken, som fick nästan fulla poäng. Till toppgruppen hör också FN:s utvecklingsorganisation UNDP, Afrikanska utvecklingsbanken och Världsbanken.

Sverige placerar sig på 23:e plats och klarar sig bäst av de nordiska länderna. Danmark och Norge ligger efter Finland på plats 39 och 40.

Ökad transparens bör göras till prioritet

Organisationen som publicerar indexet rekommenderar att de länder som liksom Finland placerar sig medelmåttigt, ska göra transparens och öppenhet till en prioritet.

Den rekommenderar också bland annat att finansiärerna ska satsa mer på att offentliggöra resultat och effekter och på att sprida kunskap om de data som finns tillgängliga för att på så vis bygga upp partnerländernas förtroende.

Det förra transparensindexet publicerades 2018.

Tillbaka till toppen