Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i handelsministrarnas möte i Bryssel

Utrikesministeriet 26.11.2015 16.59
Pressmeddelande 262/2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i EU:s handelsministrars sammanträde i utrikesrådet i Bryssel fredagen den 27 november 2015.

Huvudteman för mötet är situationen gällande Världshandelsorganisationen WTO:s Doharunda inför WTO:s ministermöte i december, EU:s och USA:s förhandlingar om frihandelsavtal, förhandlingarna om frihandelsavtal mellan EU och Mercosur-länderna samt EU:s avtalsförhandlingar i Asien. Rådet har för avsikt att godkänna slutsatser om kommissionens meddelande i oktober om en handelsstrategi.

Ministrarna förväntas bedöma Doharundans framsteg innan WTO:s ministermöte i december. Förhandlingarna fortsätter i Genève och EU strävar efter att agera konstruktivt för att trygga de resultat som uppnåddes under WTO-ministermötet i Nairobi.

”EU och Finland anser fortfarande att Doharundan ska avslutas”, framhåller minister Toivakka. ”Samtidigt måste vi ändå se till att den multilaterala handelsagendan uppdateras så att den motsvarar de nya behov som finns när det gäller att undanröja handelshinder.”

Under mötet får handelsministrarna ta del av kommissionens lägesrapport när det gäller förhandlingarna om frihandelsavtalet med USA. Följande förhandlingsomgång ordnas i början av 2016. Finland är fortfarande för ambitiösa målsättningar när det gäller avregleringen av USA:s marknad för offentliga upphandlingar till exempel inom den marina sektorn.

Ministrarna diskuterar hur förhandlingarna med tullunionen Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela) ska fortskrida. Förhandlingarna inleddes år 2000 och har emellanåt legat på is. Finland förhåller sig konstruktivt till förhandlingarna och hoppas att finländska företags export och marknadstillträde ska underlättas som resultat av förhandlingarna.

För mera information: avdelningschef Markku Keinänen, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 0295 351 460, och Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 04 63. 

Tillbaka till toppen