Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Uppdaterad fördragshandbok har publicerats

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2021 13.13 | Publicerad på svenska 30.6.2021 kl. 14.30
Nyhet

Behöver du i ditt arbete hjälp i frågor som gäller EU-avtal och internationella fördrag? En uppdaterad version av fördragshandboken Valtiosopimusopas har nu publicerats i elektronisk form. Handboken kommer också att publiceras i tryckt form och i svensk översättning senare i år.

Handboken innehåller mallar och svar på praktiska frågor hos tjänstemän som bereder fördrag

Hur förhandlar man fram EU-avtal och internationella fördrag? Vem kan underteckna ett fördrag eller vara ställföreträdare i det fall att den egentliga undertecknaren är förhindrad? Räcker det med att underteckna ett fördrag för att förbinda sig till det? När träder ett fördrag i kraft? Hur beaktas Åland i fördragsprocesser? Hur är det med samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) – kan det upprättas av vem som helst? Hur skiljer sig ett internationellt förvaltningsavtal från ett fördrag eller samförståndsavtal?

Fördragshandboken har svar på dessa och många andra praktiska frågor. I handboken finns också mallar för till exempel ikraftträdandeförfattningar, föredragningslistor, fullmakter, åtagandeinstrument, avtal som ingås genom notväxling och skriftväxling samt Ålands lagtings roll.

Handboken innehåller också en fördragsordlista (finska–engelska) och en mall för samförståndsavtal på finska och engelska. Skillnaderna i terminologin i fördrag och samförståndsavtal presenteras i en kompakt ordlista.

Handbokens komihåglista för föredragande är ett behändigt hjälpmedel som påminner om vilka åtgärder som ska vidtas i de olika skedena av upprättandet av ett fördrag.

Ytterligare information: utrikesministeriets enhet för EU- och traktaträtt, e-post: OIK-20(a)formin.fi

 
Tillbaka till toppen