Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utbildningsprogrammet för blivande diplomater öppnas för ansökningar

Utrikesministeriet 22.7.2019 10.26
Nyhet

Den följande ansökningsomgången till kursen i internationella ärenden för blivande diplomater (Kavaku) öppnas den 9 augusti 2019 och stängs den 28 augusti 2019.

Foto: Johannes Puukki

De som väljs till kursen utnämns till en början till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som attachéer. Målet är att kunna utnämna dem som avlagt kursen till en ordinarie tjänst som utrikessekreterare efter ungefär ett och ett halvt års tjänstgöring. I utbildningsprogrammet ingår dels studier som förbereder för arbete inom Finlands utrikesförvaltning, dels praktik vid utrikesministeriet och inom utrikesrepresentationen. Kursen ger färdigheter att arbeta som företrädare för vårt lands utrikesförvaltning i Finland och i världen.

Ansökningar till Kavaku görs elektroniskt på webbplatsen valtiolle.fi. Urvalsprocessen har flera skeden och omfattar bland annat intervjuer, skriftliga prov, språkprov och en lämplighetsutvärdering. Mer information om Kavaku, behörighetsvillkoren och en karriär inom utrikesförvaltningen hittar du på utrikesministeriets webbplats i avsnittet Karriär inom utrikesförvaltningen. På samma webbsida kan du också titta på en videointervju där Liisa-Maija Harju som började på Kavaku i fjol berättar om kursen.

I utrikesministeriets podcast Suomi Mainittu! kan du lyssna på kursledaren Johanna Birkstedt som för alla intresserade berättar vad Kavaku går ut på och för vem utbildningen lämpar sig. Podcasten är inspelad på finska.

Tillbaka till toppen