Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Utkast till lag om nationellt D-visum på remiss

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2021 7.51 | Publicerad på svenska 23.2.2021 kl. 8.05
Nyhet

Utrikesministeriet har sänt ett lagförslag om ändring av utlänningslagen på remiss. Förslaget har utarbetats i samarbete mellan flera myndigheter. Förslaget handlar om att införa ett nationellt D-visum i Finland. I propositionen föreskrivs det om hur man kan ansöka om visumet och om villkoren för beviljande av visum.

Det nationella D-visumet grundar sig på Schengenkonventionen, men bestämmelser om villkoren för beviljande kan utfärdas nationellt. Med ett nationellt D-visum får man vistas i det land som utfärdat visumet i högst ett år. Ett nationellt D-visum ger också rätt att vistas i Schengenområdet i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Införandet av det nationella visumet är en åtgärd för att påskynda inreseprocessen och göra den smidigare för experter och startup-företagare och effektivera den arbetsrelaterade invandringen.

Enligt förslaget ska Migrationsverket kunna bevilja nationellt D-visum till vissa experter och startup-företagare som definieras i lagförslaget, samt till deras familjemedlemmar, när de beviljats uppehållstillstånd. På så vis behöver de inte vänta på att uppehållstillståndskortet blir klart och levereras innan de kan resa till Finland. I samband med detta första lagstiftningsprojekt utvecklas också det nationella viseringssystemets tekniska förutsättningar för beviljandet av D-visum. Målet är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under våren och att den nya lagen träder i kraft hösten 2021. 

Lagberedningen om ett nationellt D-visum har av tidsskäl delats in i två steg. I den första fasen handlar reformen om att enligt regeringens riktlinje underlätta inresa för högutbildad arbetskraft, det vill säga experter och startup-företagare samt deras familjemedlemmar. Det nationella D-visumet stöder för sin del genomförandet av det ovan nämnda underlättandet av inresa.

Avsikten är att fortsätta beredningen kring D-visumet efter den första propositionen. I den andra fasen bedöms andra möjliga målgrupper och ändamål för D-visumet som ett led i utvecklingen av utlänningslagstiftningen. I alla andra Schengenländer används för närvarande ett nationellt D-visum. Dess målgrupper och användningsmöjligheter varierar från land till land.

 
Tillbaka till toppen