Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utlysning av statsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationers programbaserat utvecklingssamarbete 2022–2025

Utrikesministeriet 28.10.2020 12.00
Nyhet

Från den 28 oktober till den 30 november 2020 kan finländska civilsamhällesorganisationer ansöka om behörighet att söka programstöd för utvecklingssamarbete 2022–2025.

Den 28 oktober 2020 utlyser utrikesministeriet statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers program för utvecklingssamarbete 2022–2025. Ansökningsomgången har två faser: i den första fasen ansöker organisationerna om understödsbehörighet, och i den andra fasen ansöker organisationerna om statsunderstöd för sina utvecklingsprogram.

Ansökningsomgångens första fas pågår 28.10–30.11.2020. På ansökan om behörighet får den sökande antingen ett positivt eller ett negativt beslut. Ansökningsomgångens andra fas utlyses våren 2021 och då kan de organisationer som getts behörighet i den första fasen ansöka om statsunderstöd för sitt utvecklingssamarbete.

Enligt instrumentbeskrivning  för programstöd skapar ett starkt, pluralistiskt och självständigt civilsamhälle en grund för hållbar utveckling, demokrati och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Programstödet till finländska civilsamhällesorganisationer främjar uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling och den princip som bär upp hela Agenda 2030, att ingen ska lämnas efter i utvecklingen. Dessutom styrs verksamheten av målen för klimatavtalet i Paris.

Programstödet utgör en betydande del av Finlands utvecklingspolitik och genomförandet av riktlinjen för det civila samhället. Programstöd är prövningsbaserad finansiering för finländska civilsamhällesorganisationers fleråriga program, på vilken statsunderstödslagen tillämpas. Med program avses en helhet bestående av projekt och funktioner som har tydligt definierade resultatmål och en långsiktig utvecklingseffekt.

Stödet som beviljas är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Enligt den preliminära planen kommer det att riktas ca 68 miljoner euro per år till denna stödform under perioden 2022–2025, det vill säga totalt ca 270 miljoner euro under fyra år.

Behörigheten ansökas genom att fylla i basinformationsanmälan under sökningsperioden 28.10.2020–30.11.2020. Anmälan ska lämnas in i utrikesministeriets e-tjänst. Den sökande ska identifiera sig i e-tjänsten med Suomi.fi-tjänsten. Basuppgiftsanmälan med bilagor fungerar som ansökan i den första fasen. Utlysningen, inklusive ansökningskriterier, information om obligatoriska bilagor, villkor för programstödet och annan information om ansökningen, finns på webbplatsen om programstöd.

Basuppgiftsanmälan med bilagor, som alltså fungerar som ansökan ska vara hos utrikesministeriet senast måndagen den 30 november 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

Tillbaka till toppen