Hoppa till innehåll

Utnämningar av ambassadörer och en sidoackreditering till Salomonöarna

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 13.48 | Publicerad på svenska 30.5.2024 kl. 13.50
Nyhet

Vid föredragningen den 30 maj förordnade republikens president två nya ambassadörer och en sidoackreditering. Statsrådet fattade beslut om fortsättningen av tjänsten den 30 maj.

Ambassaden i Abuja, Nigeria

Vid sitt sammanträde den 30 maj utnämnde statsrådet ambassadrådet Sanna Selin till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 september 2024. Republikens president har förordnat utrikesrådet Selin till chef för Finlands ambassad i Abuja från och med den 1 september 2024.

Selin har varit chef för enheten för marknadstillträde vid utrikesministeriets avdelning för internationell handel sedan 2021 och arbetat med exportfrämjande uppgifter åren 2020–2021. Vid utrikesministeriet har hon tidigare arbetat vid avdelningen för Amerika och Asien med ansvar för regionala frågor som gäller Afghanistan och Pakistan, vid Europaavdelningen med samordningsuppgifter och vid den politiska avdelningen med ansvar för säkerhetspolitik. Selin har erfarenhet av utrikesrepresentationen från Finlands ambassader i New Delhi och Nicosia samt från Finlands EU-representation i Bryssel.

Selin har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2003. Hon har en filosofie magisterexamen (geografi).

Ambassaden i Peking, Kina

Republikens president har förordnat utrikesrådet Mikko Kinnunen till chef för Finlands ambassad i Peking från och med den 1 oktober 2024.

Kinnunen har arbetat som utrikesministeriets ambassadör för strategisk kommunikation sedan 2023. Före det var Kinnunen OSSE:s ordförandes särskilda representant i Ukraina och i trepartskontaktgruppen Ukraina-Ryssland-OSSE 2021–2022. Vid utrikesministeriet har han tidigare arbetat bland annat som chef för den politiska avdelningen 2019–2021 och som chef för den säkerhetspolitiska enheten 2013–2018. Åren 2009–2013 var han Finlands ambassadör i Kazakstan. Han har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från Finlands ambassad i Moskva och Finlands FN-representation i New York.

Kinnunen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1996. Han är politices kandidat från Helsingfors universitet (politisk historia).

Sidoackreditering till Salomonöarna

Därtill har republikens president ackrediterat chefen för ambassaden i Canberra, Arto Haapea, till Salomonöarna.

Fortsättningen av tjänsten

Ytterligare förordnade statsrådet följande vid sitt sammanträde torsdagen den 30 maj att utrikesrådet Erik Lundberg fortsätter som biträdande avdelningschef för utrikesministeriets politiska avdelning under tiden 1.8.2024–31.8.2026.