Hoppa till innehåll

Utnämningar av ambassadörer och sidoackrediteringar

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2024 13.36 | Publicerad på svenska 15.4.2024 kl. 8.40
Nyhet

Vid föredragningen den 12 april utnämnde republikens president åtta nya ambassadörer och tre sidoackrediterade.

Ambassaden i Nicosia, Cypern

Republikens president förordnade utrikesrådet Päivi Peltokoski till chef för Finlands ambassad i Nikosia från och med den 1 september 2024.

Peltokoski har varit chef för Finlands förbindelsekontor i Ramallah i Palestinska området sedan 2020. Före det var hon chef för utrikesministeriets enhet för Östeuropa och Centralasien 2014–2020. Hon har också erfarenhet av arbete vid Finlands ambassader i Moskva och Tallinn samt generalkonsulatet i Sankt Petersburg.

Peltokoski började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1998. Hon har en politices magisterexamen.

Päivi Peltokoski

Ambassaden i Lissabon, Portugal

Republikens president förordnade utrikesrådet Titta Maja-Luoto till chef för Finlands ambassad i Lissabon från och med den 1 september 2024.

Maja-Luoto har varit avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning sedan 2021. Vid ministeriet har hon haft mångsidiga arbetsuppgifter inom frågor som rör utvecklings- och handelspolitik samt mänskliga rättigheter. Hon har erfarenhet av arbete vid Finlands ständiga representation i Genève och vid ambassaderna i Santiago de Chile och Tallinn samt Europeiska unionens delegation i Brasilien.

Maja-Luoto har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2001. Hon är magister i samhällsvetenskaper.

Titta Maja-Luoto

Ambassaden i Moskva, Ryssland

Republikens president förordnade utrikesrådet Marja Liivala till chef för Finlands ambassad i Moskva från och med den 1 september 2024.

Liivala är för närvarande avdelningschef för utrikesministeriets östavdelning, en tjänst hon innehaft sedan 2021. Liivala har tidigare haft Rysslandsrelaterade arbetsuppgifter vid utrikesministeriet och vid Finlands ambassad i Moskva 2008–2012 och 1998–2002. Hon har varit ambulerande ambassadör i Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och ledande sakkunnig vid utrikesministeriets enhet för Nordamerika.

Liivala har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1997. Hon är politices magister.

Marja Liivala

Förbindelsekontoret i Ramallah, Palestinska området

Statsrådet utnämnde vid sitt sammanträde den 11 april ambassadrådet Tarja Kangaskorte till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 september 2024. Presidenten har förordnat utrikesrådet Tarja Kangaskorte till chef för Finlands förbindelsekontor i Ramallah från och med den 1 september 2024.

Kangaskorte har varit chef för ministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter sedan 2019. Kangaskorte har tidigare arbetat vid bland annat Finlands ambassader i Peking, Bangkok och Wien och som diplomatisk rådgivare vid utrikesministerns kabinett vid utrikesministeriet 2013–2015.

Kangaskorte har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2002. Hon är politices magister.

Tarja Kangaskorte

Ambassaden i Kiev, Ukraina

Republikens president förordnade utrikesrådet Tarja Fernández till chef för Finlands ambassad i Kiev från och med den 1 september 2024.

Fernández har varit cyberambassadör vid utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering sedan 2022. Hon var ambassadör vid Finlands ambassad i Beirut 2018–2022 och vid ambassaden i Nairobi 2015–2018 och chargée d’affaires ad interim i Kosovos huvudstad Pristina 2009–2011. Hon har även erfarenhet av arbete vid ambassaderna i Tel Aviv och Stockholm och vid Finlands ständiga representation vid FN i New York.

Fernández har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1994. Hon har magisterexamen i internationell politik.

Tarja Fernández

Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia

Republikens president förordnade utrikesrådet Anne Vasara till chef för Finlands ambassad i Kuala Lumpur från och med den 1 september 2024.

Vasara har sedan 2022 varit ambassadör för cirkulär ekonomi och grön omställning vid utrikesministeriets enhet för exportfrämjande, Team Finland. Före det var hon ledande sakkunnig vid utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien 2019–2022. Hon har också erfarenhet av arbete vid bland annat Finlands ambassader i Marocko och Washington.

Vasara har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1989. Hon är politices magister.

Anne Vasara

Ambassaden i Vilnius, Litauen

Republikens president utnämnde utrikesrådet Jaakko Lehtovirta till chef för Finlands ambassad i Vilnius från och med den 1 september 2024.

Lehtovirta har varit chef för Finlands ambassad i Kiev i Ukraina sedan 2022. Lehtovirta har tidigare arbetat vid bland annat ambassaderna i Tokyo och Moskva och som chef för utrikesministeriets Rysslandsenhet.

Lehtovirta har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2001. Han är filosofie doktor.

Jaakko Lehtovirta

Ambassaden i Washington, Förenta staterna

Republikens president förordnade utrikesrådet Leena-Kaisa Mikkola till chef för Finlands ambassad i Washington från och med den 1 september 2024.

Mikkola har varit chef för Finlands ambassad i Peking i Kina sedan 2021. Mikkola har tidigare arbetat bland annat som chef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern 2017–2021 och varit ambassadör i Tel Aviv 2011–2016, vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel och i bland annat Ungern och Australien.

Mikkola har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1992. Hon är utbildad vicehäradshövding. 

Leena-Kaisa Mikkola

Sidoackrediteringar

Republikens president förordnade också en beskickningschef till ambassaden i Dar es Salaam, sidoackrediterade ambassadör Theresa Zitting till Burundi, sidoackrediterade ambassadör Kimmo Lähdevirta vid ambassaden i New Delhi till Bangladesh och sidoackrediterade beskickningschefen Ari Mäki vid ambassaden i Mexiko till El Salvador.

Lisätietoja

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn +358 295 350 038

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].