Hoppa till innehåll

Utredning om Ålands internationella särställning och om rättsliga frågor som gäller Åland

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2023 12.41 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 13.00
Pressmeddelande

Utrikesministeriets rättstjänst har arbetat fram en juridisk utredning om Ålands internationella särställning och rättsliga frågor som gäller Åland. Den offentliga versionen av utredningen kan nu läsas på finska och svenska på ministeriets webbplats.

Ålands flagga
Bild: Eivind Sætre/norden.org

I juni 2023 inledde utrikesministeriet arbetet med att ta fram en utredning om den rättsliga ställningen för Rysslands konsulat i Mariehamn i de avtalsstrukturer som gäller Ålands demilitarisering. Utredningen håller inte i sig några politiska rekommendationer eller ställningstaganden, utan syftet är att i allmänhet öka kännedomen om frågan.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet har behandlat utredningen.

Den juridiska utredningen granskar å ena sidan Ålands folkrättsliga särställning och å andra sidan de folkrättsliga aspekter som gäller Rysslands konsulat i Mariehamn.

 

Ytterligare information:

Marja Lehto, ambassadör, tfn +358 295 350 086

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]