Hoppa till innehåll

Utrikesminister Haavisto besöker Wien

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2022 13.50 | Publicerad på svenska 31.10.2022 kl. 14.00
Pressmeddelande

Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Wien, Österrike den 1 november för att delta i Internationella atomenergiorganet IAEA:s seminarium och träffa bland annat Österrikes utrikesminister.

Seminariet uppmärksammar organets jubileumsår: 60 år av inspektioner, 50 år av kontrollavtal och 25 år av tilläggsprotokoll till kontrollavtalet.  

IAEA har till uppgift att kontrollera kärnmaterial och se till att kärnämnen som omfattas av kontrollen inte sprids och används för militära eller andra ändamål.  

Sedan hösten 2021 har Finland hört till IAEA:s styrelse och medlemskapet fortsätter fram till hösten 2024.

"Internationella atomenergiorganet IAEA är ett exempel på en internationell organisation vars arbete har blivit allt viktigare i det aktuella säkerhetspolitiska läget. Finland var i tiden det första landet som ingick ett kontrollavtal med IAEA. Avtalet började gälla 1972, och det har legat till grund för de avtal som andra länder och IAEA förhandlade fram senare", säger utrikesminister Haavisto. 

Utrikesminister Pekka Haavisto träffar IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi för att diskutera Ukrainas kärnsäkerhet och nukleärt säkerhetsskydd och andra aktuella frågor. 

Minister Haavisto ska också träffa Österrikes utrikesminister Alexander Schallenberg. På agendan står aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, såsom Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina och energisäkerhet. 

Därtill träffar minister Haavisto bland annat Helga Schmid, generalsekreterare för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och företrädare för forskningsinstitut och civilsamhällesorganisationer. 
 

Ytterligare information: 

  • Johanna Lukkarila, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 834
  • Outi Hyvärinen, enhetschef, enheten för vapenkontroll, tfn +358 295 350 035
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]